אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
פרסומים עד Publications until 2009 גירסה להדפסה

Publications until 2009

Gal G, Kaplan G, Gross R, Levav I. Status Inconsistency and Common Mental Disorders in the Israel-based World Mental Health Survey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2008; 43(12): 999-1003.

 

Guttman N, Shalev C, Kaplan G, Abulafia A, Bin-Nun G, Goffer R, Ben-Moshe R, Tal O, Shani M, Lev B. What should be given a priority - costly medications for relatively few people or inexpensive ones for many? The Health Parliament public consultation initiative in Israel. Health Expectations. 2008; 11: 177-188.

 

 Kaplan G, Baron-Epel O. The lay definition of health and sickness. Social Issues in Israel (in Hebrew). 2008; 5: 138-152.

 

Auslander G, Soskolne V, Stanger V, Ben-Shahar I, Kaplan G. Discharge Planning in Acute Care Hospitals in Israel: Services Planned and Levels of Implementation and Adequacy. Health and Social Work. 2008; 33(3): 178-188.

 

Mizrahi I, Kaplan G, Milshtein E, Reshef B, Ben Baruch G. Coping simultaneously with two stressors: Immigrants with ovarian cancer. Cancer Nursing. 2008; 31(2): 126-133.

 

Kaplan G, Fraimovich M, Sicron F. Adolescents health status: new immigran from the former Soviet Union and Israelis born. Harefuah. 2007; 146(6): 420-424 (in Hebrew)

 

Shalev C, Kaplan G, Guttman N. Information on Rights of the Insured under the Israel National Health Insurance Law: What Does the Public Know? In: Ben-Nun G, Offer G (Eds). The First Decade of the National Health Insurance Law
1995-2005 Tel Hashomer: The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Reacherch, (in Hebrew) August 2006.

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Haviv-Messika A, Tarabia J, Green M, Nizan-Kalusk D. Self reported health as a cultural health determinant in Arab and Jewish Israelies. Social Science and Medicine. 2005; 61: 1256-1266.

 

Kaplan G. Biomedicine, Examples of Social Science Methods Used in. In: Encyclopedia of Social Measurement. Kempf-Leonard K (Ed). Elsevier, Academic Press. San Diego, CA.: 2005.

 

Kaplan G. Book review: Health expectations for older women: international perspectives. Laditka SB (Ed); The Haworth Press Inc, New York, 2002; 196pp. Social Science and Medicine. 2004; 59: 886-887.

 

Kaplan G, Baron-Epel O. What lies behind the subjective evaluation of healt status? Social Science and Medicine. 2003; 56: 1669-1676.

 

Kaplan G, Shoham-VardiI. School Injury (Chap. 6). In: Shemer J, Barell V (Eds.) Injury in Israel (in Hebrew). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Pres 2002.

 

Baron-Epel O, Kaplan G. Self-reported Health Status of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 2001; 3 (12): 940-946.

 

Dankner R, Kaplan G, Barell V. A Survey of Sports Injuries Among a Convenience Sample of Israeli Athletes. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 2001; 3: 508-510.

 

Baron-Epel O, Kaplan G. General Subjective Health Status or Age-Related Subjective Health Status: Does It Make a Difference? Social Science and Medicine. 2001; 53: 1373-1381.

 

Epstein J, Kaplan G, Lavi B, Noy S, Ben Shahar I, Shahaf P, Stanger V,

Rotstein Z. A Description of Inappropriate Hospital Stays in Selected Inpatient Services: Study of Cases Receiving Social Work Services. Social Work in Health Care. 2001; 32: 43-65.

 

Peles E, Barell V, Boyko V, Ziv A, Kaplan G. Brain Injury (TBI): The National Trauma Registry. Harefuah. 2001; 140:381-385 (in Hebrew).

 

Lusky A, Lubin F, Barell V, Kaplan G, Layani V, Lev B, Weiner M. Body Mass Index in 17 Year old Israeli Males of Different Ethnic Backgrounds; National or Ethnic Specific References? International Journal of Obesity. 2000; 24: 88-92.

 

Linder N, Sirota L, Snapir A, Eisen I, Davidovitch N, Kaplan G, Barzilai A Parental Knowledge of the Treatment of Fever in Children. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 1999; 1(3): 158-160.

 

Blum A, Kaplan G, Vardinon N, Yust I, Burke M, Laniado S, Miller H. Serum Amyloid Type A may be a Predictor of Restinosis. Clin. Cardiol. 1998; 21: 655-658.

 

Goldman R, Kaplan G, Gurvich R, Barell V. Drowning in Israel - 1990-1992. Harefuah (in Hebrew). 1998; 134: 576-580.

 

Blum A, Vardinon N, Kaplan G, Laniado S, Yust I, Burk M, Miller H. Autoimmune and Inflamatory Responses May Have an Additive Effect in Postpercutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Restenosis. Am J of Cardiology. 1998; 81: 339-341.

 

Lusky A, Barell V, Shohat Z, Kaplan G, Wiener M. Height and Social Class in

Male Adolescents from Different Ethnic Backgrounds in Israel. Israel Journal of

Medical Sciences. 1997; 33: 117-122.

 

Lusky A, Barell V, Lubin F, Kaplan G, Layani V, Lev B, Wiener M. Relationship

 between Morbidity and Extreme Values of Body Mass Index in Adolescents. Int J of Epidemiology. 1996; 25: 829-834.

 

Cwikel J, Kaplan G, Barell V. Falls and Subjective Health Rating Among the Elderly: Evidence from Two Israeli Samples. Social Science & Medicine. 1990; 31: 485-490.

 

Kaplan G, Barell V, Lusky A. Subjective State of Health and Survival in Elderly Adults. J Gerontology. 1988; 43:114-120.

 

 Barell V, Kaplan G. Health in the Elderly: The Kiryat Ono Census. Isr J Med Sci. 1985; 21:254-259.

 

 Barell V, Kaplan G. Ethnic Differences Among the Aged.Gerontology (in Hebrew). 1982; 23:25-37.

 

Pulications    פרסומים