מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
חיזוי מספרי שורדי הסרטן בישראל גירסה להדפסה
 

חוקרים ראשיים

פרופ' לורנס פרידמן, ד"ר איליה נוביקוב, לירז אולמר

 

חוקרים שותפים

פרופ' אליעזר רובינזון, האגודה למלחמה בסרטן

ד"ר ברברה סילברמן, הרשם הלאומי לסרטן

פרופ' ליטל קינן-בוקר, המרכז הישראלי לבקרת מחלות

ניצן ויינטראוב, הרשם הלאומי לסרטן

ד"ר רוברטה דה אנג'ליס   Eurocare Organization, Istituto Superiore de Sanita, PIAMOD  

 

מטרה

מטרתו של פרויקט זה היא לחזות את מספר האנשים החיים בישראל ומאובחנים בעבר עם סרטן ממאיר או "אין-סיטו", ללא קרצינומה של העור. אנו מתייחסים לאנשים אלה כאל שורדי סרטן (cancer survivors). החיזוי הוא ל-11 שנים קדימה משנת 2013, (שזו השנה האחרונה שבה נתוני רישום סרטן מלאים באופן מהימן), עד 2024, בנפרד עבור גברים ונשים, תוך שימוש במודל שנבחר כאופטימלי בשלב בדיקה ראשונית.

 

שיטות

בחירת שיטת החיזוי

התוכנה שנבחרה:  PIAMOD - Prevalence-Incidence Approach Model

איסוף והכנת הנתונים

את הנתונים סיפקנו ל- PIAMOD ב-4 קבצים הממויינים לפי שנה, גיל ומין:

(א) גודל האוכלוסייה

(ב) מספר מקרי המוות באוכלוסייה

(ג) שכיחות הסרטן

(ד) שיעורי הישרדות יחסית (relative survival rates) בחולי סרטן על פי משך הישרדות

 

בחינה מוקדמת (Pre-testing) ובחירה של מודל החיזוי

השתמשנו בנתוני האוכלוסייה, התמותה ושיעורי ההישרדות היחסית בשנים 1983 עד 2002 כדי לחזות את מספר שורדי הסרטן בשנים 2003 עד 2013, תוך שימוש במגוון מודלים המוצעים על ידי PIAMOD. השווינו את התחזיות שהתקבלו מהמודלים לשנים 2003-13 עם הערכים האמיתיים הידועים לנו. חישבנו את השגיאה היחסית הממוצעת של החיזוי עבור המודלים השונים, והשתמשנו במדד זה כדי לבחור את המודלים הטובים ביותר.

 

יישום מודל החיזוי על הנתונים

לצורך התחזיות עבור השנים 2014-24, ניישם את מודל חיזוי הנבחר ב PIAMOD, בהתבסס על הנתונים מהשנים 1983-2013.

 

סטטוס

הדוח נמסר.

 

גורם מממן

האגודה למלחמה בסרטן

 

קישורים לאתרים נוספים

האגודה למלחמה בסרטן

כתבה בעיתון הארץ

 

 

 

חזור