מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
פיתוח מתודולוגיה לחישוב זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה גירסה להדפסה

רקע

זמני המתנה ארוכים עשויים לפגוע בבריאות המטופלים, להקטין שביעות רצון מהשירות ולהגדיל שימושים ברפואה פרטית. סוגיה זו נמצאת חדשות לבקרים במוקד תשומת הלב הציבורית.

משרד הבריאות החליט להקים מערכת לאומית למדידה ודיווח ציבורי של זמני המתנה לרופאים, כחלק מהתכנית הלאומית לחיזוק הרפואה הציבורית. מערכת כזו נחוצה כדי לאתר בעיות בזמינות שירותים בהתמחויות רפואיות ופערים בין אזורים גיאוגרפיים, ולתכנן פעולות לקיצור זמני המתנה ארוכים, בהתאם לתוצאות המדידה.

 

חוקרים

התכנית מבוצעת בהובלת חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר בראשות ד"ר אסנת לוקסנבורג ובניהולה של ד"ר רחלי ווילף-מירון. צוות המומחים כולל את:

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות:

היחידה למידע ומחשוב  - גב' ארנונה זיו, מנהלת היחידה; גב' אירנה גימפלביץ;

היחידה לביו-סטטיסטיקה וביו-מתמטיקה - ד"ר עמית הופרט, מנהל היחידה; ד"ר איליה נוביקוב.

המרכז להערכת טכנולוגיות רפואיות - גב' נגה בולדור.

משרד הבריאות:

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - גב' ערבה קידר תירוש, גב' שרונה וקנין, ד"ר ענבר צוקר;

מחלקת  BI/GIS  - מר גנאדי זסלבסקי, מנהל המחלקה, גב' חני לוי, מר זאק תגר.

מומחים מהאקדמיה:

תורת התורים & סטטיסטיקה - פרופ' אבישי מנדלבאום, פרופ' יעקב ריטוב, פרופ' יאיר גולדברג.

קופות החולים:

כללית, מכבי, מאוחדת, לאומית

 

 

המשימה הראשונה בה התמקד הצוות היתה פיתוח מתודולוגיה למדידת זמני ההמתנה לרפואה יועצת (רפואת מומחים) בקהילה. התהליך התנהל בדיאלוג מקצועי שוטף עם נציגי ארבע קופות החולים, שצברו כל אחת ניסיון במדידת זמני ההמתנה שלה. בשלב ראשון הוחלט להתמקד בחמש ההתמחויות הרפואיות השכיחות - אורתופדיה, נשים, א.א.ג., עיניים ועור (כ-70% מהמפגשים עם רופאים יועצים בקהילה מתקיימים בהתמחויות אלו). נבחנו לעומק שיטות המדידה ותשתיות המידע הקיימות בארבע קופות החולים, כמו גם שיטות מדידה מקובלות בעולם.  בהתבסס על הממצאים הוחלט על פיתוח מתודולוגיה למדידת זמני המתנה בגישה פרוספקטיבית.

 

שיטת המדידה

פותחה שיטה ייחודית לישראל לחישוב זמני המתנה, על בסיס התורים הפנויים שארבע קופות החולים מציעות למבוטחיהן לפי אזורים גאוגרפיים. נכללו בחישוב מעל 6000 יומני רופאים בכל חמש ההתמחויות. על מנת לקבל את רשימת התורים הפנויים נדגמו יומני הרופאים בכל יום. התוצאות המוצגות משקפות את הדגימות שהתבצעו בתקופה 12/18 - 02/19. נאספו 50 התורים הפנויים הראשונים עבור כל יומן רופא בכל אחד מימי הדגימה (31 ימים ברצף).  כמיליון תורים שמשו בסיס לחישוב זמני ההמתנה. על מנת להעריך את הביקוש היומי נעשה שימוש בנפח הפעילות החודשי לכל יומן רופא.

השיטה מאפשרת חישוב זמני המתנה שמוצעים ע"י הקופות בשני אופנים: א. זמני המתנה לרופא מסוים כלומר השיטה מניחה בחירת רופא (למשל, מבוטח מבקש לקבוע תור לאורתופד ד"ר משה כהן) ב. זמני המתנה לרופא כלשהו, ללא בחירת רופא (מבוטח מבקש את התור הקרוב ביותר שיש לקופה להציע לאורתופד כלשהו באזור שפלת יהודה, למשל). הוגדרו קריטריוני הכללה והוצאה שגובשו בדיאלוג עם קופות החולים

 

אופן הצגת זמני ההמתנה

נעשה שימוש במערכת מידע גיאוגרפית (Geographic Information System - GIS) לצורך הצגה מרחבית של התוצאות. התוצאות מוצגות בשלוש רמות: ברמה הארצית, לפי 52 אזורים טבעיים (בהם עובדים לפחות 3 רופאים) ולפי ישובים (בהם עובדים לפחות 7 רופאים).

כל התמחות מיוצגת ע"י מפה נפרדת עם צבע מוביל שונה. המידע המוצג על גבי המפות מתייחס לזמני ההמתנה שמוצעים ע"י הקופות לפי רופא מסוים. מדד זה נבחר להוביל משום שבד"כ זו העדפת המבוטחים, ומשום שקיימת חשיבות רפואית בשמירת הרצף הטיפולי אצל אותו רופא.

המדד הסטטיסטי המוביל שנבחר וקובע את גווני הצבע על גבי המפה הוא חציון (אחוזון 50). החציון משקף את מספר הימים שמחצית  ממבקשי התור ימתינו פחות ממנו,  ומחצית ממבקשי התור ימתינו יותר ממנו. המערכת מאפשרת לצפות במדדים סטטיסטיים נוספים כמו ממוצע זמני ההמתנה, סטיית תקן, ואחוזונים נוספים.  

מערכת המידע האינטראקטיבית נפתחה לשימוש הציבור באתר משרד הבריאות בתאריך 16.04.2019.

 

ממצאים עיקריים בשיטת מדידה לפי "רופא מסוים"

1.      זמן ההמתנה החציוני ברמה הארצית נע בין 6 ימים לרופא עיניים ל-13 ימים לרופא עור. בהתמחות השכיחה ביותר - אורתופדיה, החציון עומד על 11 ימים (תרשים 1).

תרשים 1: זמן המתנה (חציון, בימים) "רופא מסוים",  כלל ישראל, לפי התמחות

 

 

2.      זמן ההמתנה הממוצע הארצי הוא כצפוי, ארוך יותר מהחציון הארצי כי הוא לוקח בחשבון את ה"זנב" הארוך שבו כלולים תורים למומחים בכירים ומבוקשים שהמטופלים מוכנים לחכות להם זמן רב. הממוצע נע בין 12.7 ימים ברפואת נשים ל-19.4 ימים ברפואת עור.

3.      המדדים מדגימים הבדלים  בזמני המתנה בין האזורים הטבעיים ובין יישובים.

4.      כאשר מקבצים את האזורים הטבעיים לששה מחוזות, בולט מחוז הצפון לטובה בזמני המתנה קצרים בהשוואה לחציון הארצי בארבעה תחומים, וזהה לחציון הארצי ברפואת עיניים (ראו נתונים נוספים). מחוז הדרום טוב בהשוואה לערכים הארציים בזמני המתנה ברפואת עור, ופחות טוב בארבעת התחומים האחרים.

5.      הר הנגב הדרומי הוא אזור טבעי בו לא ניתן לחשב זמני המתנה בגלל מיעוט רופאים בכל חמש ההתמחויות. יש לזכור כי מספר התושבים באזור טבעי גדול זה עומד על  441 תושבים בלבד.

 

ממצאים נוספים בשיטת מדידה לפי "רופא כלשהו"

כאשר המבוטח מעונין בתור הקרוב ביותר ומוכן לפנות אל "רופא כלשהו", זמני ההמתנה יהיו קצרים במידה ניכרת (תרשים 2). החציון הקצר ביותר ל"רופא כלשהו" הודגם ברפואת נשים ורפואת עיניים - 4 ימים, והארוך ביותר ברפואת עור - 8 ימים (נתונים נוספים).

תרשים 2: זמן המתנה (חציון, בימים)  - ההשפעה של בחירת רופא

 

 

תובנות

  • אחרי שנים רבות של התמודדות עם גישות ותשתיות מדידה שונות, נבנה בהובלת חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, מדד לאומי ראשון המאפשר מדידת זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה והצגת הממצאים לציבור לפי אזורים גאוגרפיים.
  • התהליך התנהל בשיתוף פעולה עם ארבע קופות החולים, אשר מהוות חלק מהתכנית.
  • הממצאים יהוו בסיס לסקרי מטופלים ולמחקרי עומק,  במטרה לאתר חסמים וצווארי בקבוק, כדי להשקיע בקיצור זמני המתנה במקומות הדרושים.
  • הוכחת ההיתכנות וישימות התהליך תאפשר להרחיב את תחומי המדידה ואת מגוון גישות המדידה.

 

תכנית המשך

  • דיווח ציבורי עיתי.
  • סקר ייעודי בשיתוף עם ד"ר שולי גרינברג וגב' אירית אלרואי יתבצע במאי 2019, ויבחן לעומק את חווית המטופל בהקשר של זמני המתנה, כולל הצורך, הניסיון לקבוע תור, אופן קביעת התור ומימושו. הסקר יכלול העמקה בצמתים בהם "נושרים" מטופלים שוויתרו על המערכת הציבורית ועברו למסלול הפרטי או ויתרו לגמרי על טיפול רפואי.
  • הרחבת תחומי המדידה גם למקצועות רפואיים פחות שכיחים, דוגמת קרדיולוגיה ונוירולוגיה.
  • מיסוד מדידה של זמני המתנה בבתי חולים -בשלב ראשון זמני המתנה להליכים רפואיים (פרוצדורות) דוגמת ניתוח  צנתור לב או החלפה של מפרק הירך.חזור