מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
מתודולגיה סטטיסטית מונחית נתונים לחלוקת נתוני היארעות של מחלות מדבקות לקבוצות גירסה להדפסה

חוקרים

ד"ר רמי יערי

ד"ר עמית הופרט

ד"ר איתי דטנר

 

רקע

בכדי לבנות תוכניות חיסון יעילות יש צורך להבין את הדינמיקה הרב-קבוצתית (מבנה-גילאים/מבנה-מרחבי) של מחלות מדבקות.  

כיום השיקולים המנחים את חלוקות האוכלוסייה לקבוצות גיל שונות אינם מבוססים על נתונים אלא על הנחות.

 

שיטות

בכדי לפתח אלגוריתם חישובי לחלוקת נתוני היארעות של מחלות מדבקות לקבוצות הגדרנו בשלב הראשון קריטריון מונחה נתונים שמתבסס על תוצאות תיאורטיות מהעת האחרונה על יכולת הזיהוי של פרמטרים שבבסיס מודלים מכניסטים להתפשטות מגיפות.

בשלב שני פיתחנו מתודולוגיה לחלוקה המתבססת על בניית עץ אשכולות היררכי וקיצוצו בעזרת תוצאות מבחני השערות, על מנת לקבל אך ורק את האשכולות המשמעותיים (מבחינה סטטיסטית) בחלוקה.

המתודולוגיה נבדקה באמצעות סימולציות ויושמה על נתוני היארעות של תחלואה דמויית-שפעת שנאספו בישראל.

 

חשיבות

בעתיד האלגוריתם יכול לשמש כשלב ראשוני בהתאמה לנתונים של מודלים מתמטיים העוסקים בהתפשטות של מחלות ובניית תכניות חיסון אופטימליות.

 

 

חזור