מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
צוות היחידה
פרויקטים מיוחדים
פרויקטים מיוחדים גירסה להדפסה


פיתוח מתודולוגיה לחישוב זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה

 

 

 

 

 

 

 

 

חזור