מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
תיאור היחידה גירסה להדפסה

היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות מסייעת למשרד הבריאות בכלל וחטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, בפרט בנושאי גיבוש מדיניות וקבלת החלטות הנוגעים לטכנולוגיות רפואיות. היחידה הוקמה על בסיס המרכז להערכת טכנולוגיות בשירותי בריאות שפעל משנת 1992 עד 2020.

 

מטרות היחידה:

 

  • להוות גוף מחקר לאומי בתחום הערכת טכנולוגיות רפואיות

 

  • להמליץ על סדרי עדיפויות לאומיים בבחינה והערכה של טכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות

 

  • לפתח מתודולוגיה לאומית למדידת זמני המתנה לשירותי בריאות, במטרה לאתר פערים וחסמים ולצמצם זמני המתנה

 

  •  לחקור ולהמליץ על מדיניות בתחום פערים בשירותי בריאות בנושאים הקשורים לטכנולוגיות רפואיות  

 

  • לחקור, לזהות ולבחון כלים חדשים התומכים בקבלת החלטות בתחום

 

  • לקדם את המחקר וההוראה הקשורים בתחום טכנולוגיות רפואיות 

 

  • לקדם קשרי גומלין ושיתופי פעולה עם מרכזים העוסקים בהערכה, מדיניות ומחקר הקשור לטכנולוגיות רפואיות ברחבי העולם