מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
בדיקות גנטיות באוכלוסיה החרדית ("דור ישרים") גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר גיל סיגל, היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה, מכון גרטנר.

 

שותפים

ד"ר ב. פריינזק, אוניברסיטת וינה,


רקע

בקרב האוכלוסיה החרדית מתקיים בעשור האחרון מאמץ מרוכז שנועד למנוע לידת ילדים עם מחלות גנטיות רציסיביות המאופיינות בתמותה או תחלואה קשה. בן המחלות הנסקרות: טרי זקס, CT, קנבן, דיסאוטונומיה משפחתית ועוד.


יעדים ומטרות

הערכת הפעילות של פרוייקט "דור ישרים", יתרונות וחסרונות והיכולת להפיק לקחים לתוכניות סקר גנטי באוכלוסיה הכללית, סקר עמדות של צרכני פרויקט "דור ישרים" באשר לתפקיד הגנטיקה בחייהם ובהחלטותיהם, ותפיסתם את "דור ישרים" .


השלכות

ניתוח התנהגויות, עמדות והצלחות של תוכניות גנטיו בהקפים נרחבים.סטטוס

הסתיימו שלב איסוף נתוני מחקר שדה (182 שאלונים) ועיבודם ושלב סקירת הספרות. הושלם פרק בספר שייצא בקרוב על טכנולוגיות רבייה בישראל. כעת מתבצע עיבוד נתונים מורכב, לצורך פרסום בכתב עת מדעי


תוצאות

התוצאות עתידות להתפרסם בספר חדש שיוקדש לגנטיקה ופריון בישראל בעריכת ד"ר כרמלי. בשל כך אנו מנועים מלמסור את הנתונים, ולכשייתפרסמו נעדכנן.


גורם מממן

מימון משותף עם אוניברסיטת וינה

 


חזור