מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
בדיקות גנטיות זמינות ישירות לצרכן - היבטים אתיים-משפטיים ושיקולים מעשיים גירסה להדפסה

חוקר ראשי

עו"ד סיון תמיר

 

יעדים ומטרות

בעקבות הפיכתן של הבדיקות הגנטיות הזמינות ישירות-לצרכן (DTC) לנפוצות יותר - בחינת ההשלכות האתיות והמשפטיות וההיבטים המעשיים של חשיפה למידע גנטי זמין,

לא מבוקר ולא מהימן, על צרכן המידע. בכלל זה: בדיקות גנטיות בהיעדר הסכמה, בדיקות גנטיות DTC לקטינים, בדיקות גנטיות DTC וזכות הפרט שלא לדעת פרטים אודות מצבו

הרפואי ועתידו תלוי-הגנטיקה, רגולציה ועוד. 

 

השלכות

תוצג בהרחבה תופעת שיווק המידע הגנטי האישי היְשֵר לצרכן והבעיות שהיא מייצרת, לשם גיבוש אפשרי של מדיניות ציבורית (באמצעות רגולציה בעיקר)

להתמודדות עם התופעה ולבקרתה.

 

סטטוס

הסתיים. התקבל לפרסום בכתב עת זר.

 

גורם מממן

ללא מקור מימון חיצוני

 

חזור