אודות המכון
יו"ר הועד המנהל
מבנה המכון
אבות המכון
ספר טלפונים
איך מגיעים
צור קשר
כנס עשור למכון גרטנר
מבנה המכון גירסה להדפסה


כותרת מתתאימה

המכון נחלק לשלוש חטיבות, המשלימות זו את זו במשימותיהן ובפעילותן המשותפת. בנוסף, קיימות במכון שלוש יחידות מטה העומדות לרשות כל יחידות המכון וייעודן העיקרי הוא לתת תמיכה ומענה לצרכיהן.

החטיבה לחקר מדיניות בריאות

החטיבה מספקת למערכת הבריאות מענה מחקרי-יישומי בסוגיות הקשורות בהתוויית מדיניות בריאות ובקביעת קדימויות ודרכי פעולה במערכת הבריאות בטווח הקצר. החטיבה מרכזת את מחקרה בעיקר בתחומים הבאים: מדיניות גנטית וביואתיקה; טראומה ורפואה דחופה; כלכלת בריאות; הערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות; הערכות סיכונים.

החטיבה לאפידמיולוגיה

החטיבה מספקת למערכת הבריאות מענה מחקרי בסוגיות העומדות על סדר יומה בטווח הארוך ובטווח הבינוני. החטיבה מרכזת את מחקרה בעיקר בתחומים הבאים: אפידמיולוגיה של סרטן; אפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם; בריאות האישה והילד; אפידמיולוגיה של בריאות הנפש והיבטים פסיכו-סוציאליים של מחלות. בחטיבה זו מתבצע גם מחקר בין-תחומי; כן משולבים בה מחקרים בתחומי האפידמיולוגיה של הגנטיקה והאפידמיולוגיה של התזונה.

החטיבה לבריאות וחברה

החטיבה מובילה מיזמים חדשניים הקשורים לשילוב שבין בריאות וחברה. החוקרים בחטיבה יוזמים ללא הרף פעילויות יחודיות ופרויקטים מובילים לקראת רווחה בתחום הבריאות בקהילה.

יחידות המטה

יחידות השירות המקצועי של המכון, ובהן יחידת המיחשוב והיחידה לביוסטטיסטיקה, מספקות שירות מקצועי בתחום התמחותן לכלל היחידות במכון, לפי צורכיהן.

גישה רב-תחומית

שאיפת המכון היא לעבודה אינטגרטיבית בין חטיבותיו. גישתו הרב-תחומית משתקפת הן בצוות חוקריו ועובדיו, ובהם רופאים ואחיות, פסיכולוגים וסוציולוגים, אפידמיולוגים, ביוסטטיסטיקאים, כלכלנים, משפטנים, מידענים ואנשי מחשוב, והן במחקריו שרבים מהם כרוכים בשיתוף פעולה בין-תחומי.

המכון מסונף לביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת תל-אביב, משמש זרועו המחקרית של ביה"ס וחלק מחוקריו הבכירים משלבים הוראה בתחום התמחותם, במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור.

המכון הוא גוף עצמאי, הפועל כחברה לתועלת הציבור ומנוהל באמצעות ועד המנהל שמורכב מארבעה נציגי משרד הבריאות, שני נציגי אקדמיה ושני נציגי ציבור.

תקציב המכון ממומן על-ידי משרד הבריאות, מענקי מחקר ומקורות מימון נוספים.

חזור