מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
מדעי הנתונים גירסה להדפסה

 

צוות העובדים בחטיבה למדעי הנתונים פועל בשיתוף עם כלל החוקרים ביחידות מכון גרטנר, ומספק תמיכה בפרויקטים רבים ומגוונים למשרד הבריאות, למשרדי ממשלה נוספים, לגופים ציבוריים ולחוקרים וגורמים אחרים. בחטיבה שתי יחידות שעובדות בשיתוף פעולה הדוק ביניהן על מנת לספק את הדרישות באופן המיטבי להצלחת המחקרים והפרויקטים:

 

 

 

 

 

חזור