מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
התוכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים גירסה להדפסה

פרופ' לורנס פרידמן, מנהל יח' הביוסטטיסטיקה והביומתמטיקה במכון גרטנר, מספק יעוץ סטטיסטי למשרד הבריאות בתכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים. התוכנית התחילה בשנת 2013 ובשנת 2017 נמצאת בשנה החמישית של פעילותה.


בחודשים האחרונים היחידה לביוסטטיסטיקה התחילה לספק יעוץ גם לאירגון הבינלאומי ה-OECD לגבי שיטות סטטיסטיות למדדי האיכות בבתי חולים. יעוץ זה מבוסס על ניסיון בניתוחי נתונים של משרד הבריאות ונעשה בשיתוף פעולה עם ד"ר ענת זוהר וציונה חקלאי ממשרד הבריאות.

במאי 2017 פרופ' פרידמן הציג עבודה זו בסימפוזיון לזכר פרופ' מרווין זלן, בסלוניקי, יוון.

חזור