מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
התווית מדיניות החיסון לנגיף הפיפלומה HPV באוכלוסייה הישראלית הרב-תרבותית גירסה להדפסה

חוקרים ראשיים

ד"ר ענת מעוז, ד"ר עמית הופרט, ד"ר ברוך ולן

 

רקע

וירוס הפפילומה (HPV) הוא הווירוס הנפוץ ביותר שעובר במגע מיני ועלול לגרום לסוגי סרטן שונים כמו סרטן צוואר הרחם, הווגינה, הרקטום, חלל הפה והפין וכן ליבלות באיברי המין, בפה ובמעברי האוויר לריאות. חיסונים כנגד HPV ניתנים לבנות מזה זמן, אולם, מספר מדינות וביניהן ישראל החליטו לכלול גם בנים.

 

מטרה

לאפיין מהם הכללים שקובעים איזה מין ראוי לחסן בכדי להפחית בצורה אופטימלית הדבקה בנגיף.

לבחון כיצד מאפיינים בהתנהגות מינית של תתי קבוצות באוכלוסייה הישראלית עשויים להשפיע על מדיניות החיסון.

 

שיטות

הרחבת המודל המתמטי הקלאסי להתפשטות מחלות זיהומיות Susceptible, Infected and Recovered למידול מחלות העוברות במגע מיני הטרוסקסואלי.

שימוש בסימולציות ובפתרונות אנליטיים של המערכת הדינאמית.

 

ממצאים

נמצאה מהי רמת החיסון המינימלית להכחדת הווירוס וכי אין חשיבות למין.

על מנת להקטין את שיעור ההדבקה באוכלוסייה, יש חשיבות לזיהוי המין שכדאי לחסן. נמצאו מהם החוקים לקביעת מדיניות החיסון האופטימלית.

נמצא כי יבוא הווירוס מחוץ לתת האוכלוסייה הנחקרת משפיע על ההחלטה איזה מין כדאי לחסן.

 

מסקנות

בעזרת המודל הנ"ל מצאו החוקרים את התנאים לבחירת המין אותו כדאי לחסן. המודל עשוי להוות בסיס להרחבת הבעיה לתנאים ביולוגיים מורכבים יותר וכן למחלות מין אחרות.

 

המלצות

החוקרים ממליצים לבדוק מהו שיעור ההיארעות לפני החיסון במינים השונים וכן לבדוק בעזרת מודל מתמטי מהם הפרמטרים אותם כדאי להעריך לפני קבלת ההחלטות.

 

סטטוס

במהלך יולי 2017, יועברו המסקנות וההמלצות למכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות עם תאור ההשלכות לקובעי המדיניות. 

 

גורם מממן

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות בהבריאות.

 

חזור