מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
Covid-19
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
מחקרים של ד"ר עמית הופרט גירסה להדפסה

התפרצות מגיפת מחלת הזיקה: פיתוח מודלים מתמטיים

 

התווית מדיניות החיסון לנגיף הפיפלומה (HPV) באוכלוסייה הישראלית הרב-תרבותית

 

מודלים להערכת כמות תחלואה בפוליו על ידי שימוש בדגימות ביוב


פיתוח שיטות לחזוי העוצמה והתזמון של מגיפות שפעת


הבנת הדינמיקה של לשמניה ויסארלית


פיתוח מודלים להבנת הדינמיקה של תחרות בין חיידקים בנזופרינקס


פיתוח מודלים להבנת התנהגות חיסונית

 

שימוש בחיידקים טורפים לטיפול בחיידקים פתוגניים

 

פרויקט מגן חיים

 

 


חזור