מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
מודלים להערכת כמות תחלואה בפוליו על ידי שימוש בדגימות ביוב גירסה להדפסה

חוקרים במכון גרטנר

ד"ר עמית הופרט, ד"ר יקיר ברצ'נקו


מטרת המחקר

פיתוח מודלים סטטיסטיים בכדי להעריך כמות תחלואה בפוליו מדיגום סביבתי ופיתוח תוכניות ניטור אופטמליות על בסיס המודל הסטטיסטי.


שותפים במחקר

משרד הבריאות


פרסום

Yakir Berchenko, Yossi Manor, Laurence S Freedman, Ehud Kaliner, Itamar Grotto, Ella Mendelson, Amit Huppert. Estimation of polio infection prevalence from environmental surveillance data. Sci Transl Med. 2017 Mar 29;9(383).

 

 

 

חזור