מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
מידת, משך ומנבאים להנקה בלעדית בישראל במחקר אורך גירסה להדפסה

חוקרים

סמאח חאיק - המרכז הלאומי לבקרת מחלות

חבי מורד - היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה, מכון גרטנר

ת. יפרח - המרכז הלאומי לבקרת מחלות

תמי שוחט - המרכז הלאומי לבקרת מחלות

לורנס פרידמן - היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה, מכון גרטנר

 

רקע

הנקה בלעדית (ללא מתן תוספים) מומלצת ע"י ארגון הבריאות העולמי במשך 6 חודשים. היא מחזקת את המערכת החיסונית הראשונית של התינוק, מגינה מפני דלקות ריאות, שלשולים ועוד.

בשנת 2000 שיעור המניקות (בלעדית לפחות ל- 6 חודשים) בישראל היה 14.5%. במחקרי אורך שבודקים את מידת ההנקה והמשך שלה נפוצים ערכים חסרים בשל אובדן במעקב וסירוב לענות, אשר אם מתעלמים מהם עלולים לקבל הטיה בממצאים.

 

חשיבות

למיטב ידיעתנו זהו מחקר אורך ראשון על הנקה בלעדית ברמה ארצית שמתקן אומדנים על הימצאות הנקה והמשך שלה למידע חסר.כמו-כן, המחקר מאפשר אפיון של בעלי המידע החסר (missing values) בשל אובדן למעקב. יתרונו של המחקר בגודל המדגם שלו ובייצוג האוכלוסיה.

 

מטרת המחקר

· לאמוד את פרופורציית הנשים המניקות בלעדית בישראל.

· לאמוד את התפלגות משך ההנקה הבלעדית בקרב מניקות.

· זיהוי גורמים מנבאים של משך ההנקה.

· בשל ערכים חסרים בנתוני ההנקה דרוש שימוש בשיטות סטטיסטיות להשלמתם.

 

אוכלוסיה ושיטות

כל הנשים מעשרה בתי חולים נבחרים בישראל, שילדו בין ספטמבר 2009 לבין פברואר 2010 (n=2,119). מידע על הנקה בלעדית, מצב סוציו אקונומי ומאפיינים נוספים נאספו בלידה, אחרי 2, 6, 12, ו-24 חודשים. המידע על מצב הנקה בלעדית ומשך שלה היה חסר ב-29% מהנשים. כדי לטפל בערכים החסרים השתמשנו בשיטת זקיפה מרובה (Multiple Imputation)

ע"י רגרסיה לוגיסטית למצב ההנקה ו- Accelerated Failure Time Model למשך ההנקה.

התפלגות משך ההנקה חושבה ע"י קפלן-מאייר. כל המודלים תוקננו גם לבית החולים מאחר ונמצאו הבדלים בין בתי החולים במצב ההנקה והמשך שלה.

 

מועד התחלה: 2017

 

ממצאים

  • פרופורציית המניקות בלעדית תוך שימוש במידע נצפה בלבד (CC) היתה 64% .(95%CI: 62-66%)
  • לאחר השלמת ערכים חסרים פרופורציית המניקות בלעדית ירדה ל-62% 95%CI: 60-65%) ).
  • לאחר השלמת ערכים חסרים נמצא כי 50% מהנשים הניקו בלעדית לפחות 4.9 חודשים, 25% לפחות 6.6 חודשים ו-75% לפחות 3.9 חודשים.
  • פרופורציית המניקות לפחות 6 חודשים היה 18.4%, בדומה לממצא בארה"ב, ונמוך מהמטרה של 50% שהציב ארגון הבריאות העולמי.
  • כוונה להניק, רמת דתיות גבוהה והשכלה אקדמית נמצאו כמנבאים למשך הנקה ארוך יותר.
  • מתן פורמולה ומוצץ במחלקת יולדות נמצאו כמנבאים למשך הנקה קצר יותר.

 

פרסום

Hayek S, Murad H, Ifrah A, Shohat T, Freedman LS.  Extent, duration and predictors of exclusive breastfeeding in a longitudinal study: adjusting for missing data using an accelerated failure time model and multiple imputation. Epidemiology, Biostatistics and Public Health Vol 16, No 1 (2019)

 

חזור