מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
צוות היחידה
פרויקטים מיוחדים
היחידה למידע ומחשוב גירסה להדפסה

מנהלת

ארנונה זיו

 

רקע

היחידה למידע ומחשוב הינה אחת משתי יחידות בחטיבת מדעי הנתונים במכון גרטנר. היחידה תומכת בחוקרי המכון בתחום המידע והמחשוב ועוסקת בין היתר במתן יעוץ במהלך תכנון מחקרים אפידמיולוגיים וניסויים קליניים, בהקמת תשתיות איסוף נתונים במהלך ביצוע המחקרים ובבניית מסדי נתונים ועיבודם. הסיוע ניתן ליחידות המכון, למשרד הבריאות ולארגונים נוספים. צוות היחידה מתמחה בפיתוח מערכות ועיבוד נתונים בתוכנת SAS. היחידה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם היחידה לביו-סטטיסטיקה וביו-מתמטיקה במכון גרטנר.

 

יעדים ומטרות

יעודה העיקרי של היחידה לאפשר לחוקרים במכון גרטנר ובמשרד הבריאות להוציא לפועל את המחקרים והפרויקטים השונים תוך ניהול נתונים מיטבי.

 

תחומי הפעילות

  • תשתית טכנולוגית - תכנון מערך המחשוב המרכזי במכון, פיתוחו, התקנתו, הטמעתו ותחזוקתו; תמיכה במשתמשי המערכת והדרכתם; תחזוקת מצבת המחשבים האישיים; רכישת חומרה ותוכנה; קביעת מדיניות וסטנדרטים בכל  הקשור באבטחת מידע, בהתקנות ובשימוש בציוד המחשוב.
  • מידע ועיבוד נתונים - ליווי פרויקטים ומחקרים שיוזמות יחידות המכון; תכנון המסגרת המחשבית בשיתוף החוקרים האחראים; פיתוח כלים ממוחשבים לניהול; שליטה ובקרה על ביצוע המחקר בשטח; פיתוח מערכות לקליטת נתוני המחקר; הקמת מסדי נתונים; בקרת איכות המידע; עיבוד נתונים עבור החוקרים; יצירת קבצי עבודה להמשך עבודת החוקרים והסטטיסטיקאים.
  • פרויקטים מיוחדים - ייזום פרויקטים, תכנונם ויישומם במערכת הבריאות בכלל ובמכון בפרט.
  • מיקור חוץ - שירותי יעוץ בתכנון וביצוע של מחקרים אפידמיולוגיים וניסויים קליניים לגופים חיצוניים; הקמת תשתיות מחשוב ב- SAS; עיבוד נתונים ב- SAS.

 

הרכב הצוות

היחידה מאוישת בידי צוות של חוקרים מנתחי מערכות ומתכנתים.

 

צוות היחידה 


צור קשר

 

חזור