מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
צוות היחידה
פרויקטים מיוחדים
היחידה למידע ומחשוב גירסה להדפסה

מנהלת

ארנונה זיו

 

רקע

היחידה למידע ומחשוב הינה אחת משלוש יחידות מטה במכון גרטנר, והיא מהווה יחידת שירות רוחבית. שירותי היחידה בתחום המידע והמחשוב מגוונים, ביניהם יעוץ בתכנון וביצוע מחקרים אפידמיולוגיים וניסויים קליניים, ליחידות המכון ולגופים מחוצה לו. צוות היחידה מספק למכון שירותי מחשוב ומתמחה בפיתוח מערכות ועיבוד נתונים בתוכנת SAS.

 

יעדים ומטרות

יעודה העיקרי של היחידה הוא מתן שירותי מחשוב מרכזיים לכלל היחידות במכון ולצוות המכון.

 

תחומי הפעילות

  • תשתית טכנולוגית - תכנון מערך המחשוב המרכזי במכון, פיתוחו, התקנתו, הטמעתו ותחזוקתו; תמיכה במשתמשי המערכת והדרכתם; תחזוקת מצבת המחשבים האישיים; רכישת חומרה ותוכנה; קביעת מדיניות וסטנדרטים בכל  הקשור באבטחת מידע, בהתקנות ובשימוש בציוד המחשוב.
  • מידע ועיבוד נתונים - ליווי פרויקטים ומחקרים שיוזמות יחידות המכון; תכנון המסגרת המחשבית בשיתוף החוקרים האחראים; פיתוח כלים ממוחשבים לניהול; שליטה ובקרה על ביצוע המחקר בשטח; פיתוח מערכות לקליטת נתוני המחקר; הקמת מסדי נתונים; בקרת איכות המידע ועיבוד הנתונים לצד החוקרים; יצירת קבצי עבודה להמשך עבודת החוקרים והסטטיסטיקאים.
  • פרויקטים מיוחדים - ייזום פרויקטים, תכנונם ויישומם במערכת הבריאות בכלל ובמכון בפרט.
  • מיקור חוץ - שירותי יעוץ בתכנון וביצוע של מחקרים אפידמיולוגיים וניסויים קליניים לגופים חיצוניים; הקמת תשתיות מחשוב ב- SAS; עיבוד נתונים ב- SAS.

 

הרכב הצוות

היחידה מאוישת בידי צוות של מנתחי מערכות, מנהלי רשת ומתכנתים.

 

צוות היחידה 


צור קשר

 

חזור