אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
ONCOR - חולים אונקולוגים בצל הקורונה
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה גירסה להדפסה

מנהלת

פרופ' סיגל סדצקי


רקע

היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה יוזמת ומבצעת מחקרים אפידמיולוגים בתחום חקר הסרטן. המחקרים הנערכים ביחידה מתמקדים באפיון גורמי הסיכון לחלות בסרטן לסוגיו (סרטן המוח, סרטן השד, סרטן השחלות וכד') ובהשפעות האפשריות של הקרינה כגורם סיכון לתחלואה ותמותה (למשל חקר הגזזת). מחקרים אלו נועדו לשמש כלי עזר בגיבוש מדיניות בריאות מושכלת ובהתוויית הנחיות וחקיקה בתחום הבריאות המושתתים על בסיס נתונים וידע עדכניים.

 

בחירת המחקרים נעשית תוך דגש על סוגיות מדעיות ייחודיות לישראל ועל קיום שיתופי פעולה עם הקהילה הבינלאומית בבחינת שאלות מדעיות בוערות.


תחומי מחקר ופעילות עיקריים

    • אפידמיולוגיה של סרטן
    • אפידמיולוגיה של קרינה: קרינה מייננת, קרינה בלתי מייננת, קרינה אבחנתית
    • אפידמיולוגיה גנטית ומולקולרית
    • הפצת ידע ותמיכה בגיבוש מדיניות בריאות בתחום הקרינה הבלתי-מייננת (מרכז תנודע)


הרכב הצוות

היחידה מאוישת בידי אנשי מקצוע ממגוון תחומים: רפואה, אפידמיולוגיה, גנטיקה, סיעוד, תזונה ומדעי המחשב. יצירת שיתופי פעולה - עם חוקרים מישראל ומחוצה לה, עם גופים בין-לאומיים ועם מועצות לאומיות - מהווה חלק מהותי מתפקידי יחידה זו.


למחקרים של היחידה
צור קשר

 

חזור