אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
מחקר ה-INTERPHONE: השפעת השימוש בטלפונים סלולריים על התפתחות גידולי מח ובלוטות הרוק גירסה להדפסה

מחקר בינלאומי (16 מרכזים מרחבי העולם) בניהול המכון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC); ובחסות ארגון הבריאות הבינלאומי (WHO).

השימוש בטלפונים סלולריים החל בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 והפך, החל מהמחצית השנייה של שנות ה-90, לטכנולוגיה נפוצה בקרב כל שכבות הציבור, לרבות ילדים. מעבר לשימוש במכשירי הקצה, כרוך השימוש בטכנולוגיה זו בהצבת אנטנות סלולריות רבות. ההשפעות הבריאותיות האפשריות של השימוש בטכנולוגיה זו, המערבת חשיפה לקרינה בלתי-מייננת אינן ידועות, לכן הפכה סוגיה זו לבעיה בוערת מבחינת בריאות הציבור המחייבת התוויית תקנות והתייחסות מצד מערכת הבריאות.

בהתאם לכך, בין השנים 2000-2007 נערך מחקר בינלאומי לבדיקת הקשר האפשרי בין השימוש בטלפונים סלולארים לבין התפתחות גידולי מח (מנינגיומה וגליומה), גידולי עצב השמע וגידולי בלוטת הרוק.

המחקר הישראלי התבצע בהתאם לפרוטוקול הבינלאומי, אך הורחב להכללת מטרות ומאפיינים נוספים הייחודים לאוכלוסייה בישראל .

המאמר שהתפרסם בפברואר 2008, בכתב העת המדעי American Journal of Epidemiology מציג את תוצאות המחקר לגבי הקשר האפשרי בין שימוש בטלפונים סלולריים לבין גידולים שפירים וממאירים בבלוטת הרוק.

במחקר הישראלי נבדקו 460 אנשים שאובחנו בישראל עם גידולים שפירים (n=402) וממאירים (n=58) בבלוטת הרוק בין השנים 2001-2003. החולים הושוו לקבוצת ביקורת המונה כ- 1,300 איש, שלא לקו בגידול. המשתתפים ענו על שאלון מפורט, בו הם נשאלו על הרגלי השימוש בטלפונים סלולריים במהלך חייהם ועל חשיפה לגורמים נוספים הקשורים בהתפתחות הגידול.

 

תוצאות המחקר:

התוצאות הצביעו על מספר ממצאים התומכים בקיום קשר בין שימוש בטלפונים סלולריים ובין התפתחות גידולים שפירים וממאירים בבלוטת הרוק וביניהם:

  • עליה של כ-34% בסיכון לפתח גידול בצד הראש בו נוהגים לרוב להחזיק את הטלפון לאחר 5 שנות שימוש ויותר.
  • עודף סיכון של כ-50% בקרב אנשים שהרבו במספר ו/או במשך השיחות המצטברות עבור אנשים שנהגו להחזיק את הטלפון בעיקר באותו צד בו התפתח הגידול.
  • עודף סיכון בקרב אנשים שהרבו במספר ובמשך השיחות באזורים כפריים המאופיינים במיעוט יחסי של אנטנות ולכן בסך קרינה גבוה יותר.
  • עליה מובהקת בסיכון להתפתחות המחלה עם העלייה במספר ובמשך השיחות שבוצעו.

למרות שעבור כלל הקבוצה, לא הוכח קשר בין שימוש בטלפונים סלולריים להתפתחות סרטן, מספר מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות הצביעו על עלייה בסיכון להתפתחות גידולים אצל משתמשים ותיקים בטלפונים סלולריים, בייחוד בהקשר לצד בו הוחזק הטלפון בזמן השימוש. המחקר הישראלי מחזק ממצאים אלה ובנוסף מצביע גם על עלייה בסיכון עם עליית מינון החשיפה. יש לציין, שהאוכלוסייה בישראל מאופיינת במספר ומשך שיחות גבוה, שעולה בהרבה על השימוש במדינות אחרות ולכן, מהווה מודל ייחודי בו מיוצגת גם אוכלוסייה של "משתמשים כבדים".

מתוך כלל השותפים למחקר ה-INTERPHONE, רק 3 מרכזים התייחסו לגידולים שפירים בבלוטות הרוק, כשבישראל נאספה הקבוצה הגדולה ביותר של גידולי בלוטת רוק שפירים שנבדקו עד היום בהקשר של השימוש בטלפונים סלולריים.

החוקרים סבורים כי תוצאות מחקר זה תומכות בהמשך הנהגת עיקרון "הזהירות המונעת" בהקשר לשימוש בטכנולוגיה הסלולרית. עיקרון זה קובע צמצום החשיפה במידת האפשר, תוך נקיטת אמצעים פשוטים וזולים יחסית, כגון: הרחקת המכשיר מהגוף בעת שיחה (תוך שימוש באוזניות ודיבוריות) ועידוד פיתוח טכנולוגיות שיפחיתו את הקרינה ממכשירים אלה.

במאי 2011, נערך ב- (International Agency for Research on Cancer) IARC , סיכום בהשתתפות 31 מומחים, להערכת השפעת קרינה בלתי-מייננת על התפתחות סרטן. 4 מאמרים מקבוצת ה-INTERPHONE היו מונחים על שולחן וועדת המומחים, עוד טרם פרסומם, והיוו את התרומה המשמעותית ביותר להחלטת הוועדה.

הוועדה סיווגה את הקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים כמסרטן אפשרי (קטגוריה 2B ברשימת החומרים המסרטנים) ובכך הדגישה וקיבעה את הצורך בהקפדה על עיקרון הזהירות המונעת ובהמשך מחקר בתחום. קביעה זו השפיעה באופן המשמעותי ביותר על קבלת החלטות בתחום.

בהמשך למחקר ה-INTERPHONE ועקב העלייה הגוברת בשימוש בטלפונים סלולריים בקרב האוכלוסייה הצעירה, עלה הצורך בבחינת השפעת השימוש בטכנולוגיות תקשורת וגורמים סביבתיים אחרים על ילדים ומתבגרים, הנחשבים לאוכלוסייה רגישה יותר לפיתוח גידולים שפירים וממאירים.

 

פרסומים:

1) Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, Zultan A, Novikov I, Freedman L, Wolf M. Cellphone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors - a nationwide case-control study. Am J Epidemiol 2008; 167: 457-467

 

2) Cardis E et al. Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case-control study. Int J Epidemiol 2010; 39: 675-94

 

3) Cardis E and Sadetzki S. Indications of possible brain tumour risk in mobile phone studies - should we be concerned? Occup Environ Med 2011; 68:169-71. Invited Editorial

 

4) Cardis E et al. Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE International case-control study. Cancer Epidemiol 2011; 35: 453-464

 

5) Sagi OI, Sadetzki S. Determining health policy for sensible mobile phone use - current world status. Harefuah 2011; 150: 216-221

 

6) Turner MC et al. Allergy and Brain Tumors in the INTERPHONE study: Pooled Results from Australia, Canada, France, Israel, and New Zealand. Cancer Causes Control 2013; 24: 949-60

 

7) Grell K, Frederiksen K, Schüz J, Cardis E, Armstrong B, Siemiatycki J, Krewski DR, McBride ML, Johansen C, Auvinen A, Hours M, Blettner M, Sadetzki S, Lagorio S, Yamaguchi N, Woodward A, Tynes T, Feychting M, Fleming SJ, Swerdlow AJ, Andersen PK. The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: analyses from the Interphone Study. Am J Epidemiol 2016; 184: 818-828

 

8)Turner MC, Sadetzki S, Langer CE, Villegas R, Figuerola J, Armstrong BK, Chetrit A, Giles GG, Krewski D, Hours M, McBride ML, Parent ME, Richardson L, Siemiatycki J, Woodward A, Cardis E. Investigation of bias related to differences between case and control interview dates in five INTERPHONE countries. Ann Epidemiol 2016; 26: 827-832

 

9) Deltour I. Exposure to loud noise and risk of acoustic neuroma: results from the multinational Interphone study (submitted)

 

חזור