אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
ONCOR - חולים אונקולוגים בצל הקורונה
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
הלימה לבדיקות אונקוגנטיות לסרטן שד/שחלות בישראל גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר גלית הירש-יחזקאל

 

שותפים

פרופ' בולסלב גולדמן, מנהל היחידה למדיניות גנטית וביו אתיקה במכון גרטנר

ד"ר גיורא קפלן, ראש תחום היבטים פסיכו סוציאליים, מכון גרטנר

ד"ר אורנה טל, מנהלת האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות

 

רקע

עקב המצב הייחודי הקיים בישראל של קיום מוטציית אב קדמון בגנים BRCA1/2 באוכלוסייה היהודית האשכנזית, המאפשרת את זמינות הבדיקות לאוכלוסייה רחבה יחסית עולה שאלה לגבי הלימת השימוש (appropriateness) בבדיקות אלו בישראל.

 

יעדים ומטרות

הערכת הלימת השימוש (appropriateness) בבדיקות אונקוגנטיות לסרטן שד/שחלות בישראל, כבסיס לקביעת התוויות ייחודיות לאוכלוסייה הישראלית.

 

השלכות

תוצאות מחקר זה ישמשו כבסיס לקביעת התוויות ייחודיות לאוכלוסייה הישראלית.

 

תקופה

2004-2008

 

סטטוס

סיכום הפרויקט.

    • הופקה חוברת לתמצות סיכומי הספרות בנושאים הקשורים לבדיקות הגנים BRCA1/2 באוכלוסייה האשכנזית בישראל.
    • בוצע תיאור "פרופיל" הנשים הנבדקות במדינת ישראל (2002).
    • החוברת ותיאור המקרים הופצו בקרב פאנל המומחים לדירוג מידת ההצדקה לבדיקות.

 

תוצאות

מתוצאות המחקר עולה כי לפי חוות דעתם של מומחים, 7% מהבדיקות לגנים BRCA1/2 לא היו מוצדקות, 43% מהבדיקות הוגדרו כמוצדקות ולגבי מחצית מהמקרים לא הייתה דעה חד משמעית.

בנוסף, נמצא כי חלק לא מבוטל מהנשים שהבדיקות עבורן הוגדרו כמוצדקות לפי דעת המומחים, אינן עונות לקריטריונים לביצוע הבדיקה, כפי שפורסמו ע"י משרד הבריאות לזכאות להכללה בסל השירותים.

 

גורם מממן

המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות

 

פרסומים

לבדוק או לא לבדוק? הערכת ההלימה לבדיקות אונקוגנטיות (BRCA1/2) לסרטן שד/שחלה בישראל. חוברת נתונים לפאנל מומחים; 2007.                         

  

 

חזור