אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
GLIOGENE - בסיס גנטי לגידולי מח תורשתיים גירסה להדפסה

חוקרת ראשית

פרופ' סיגל סדצקי

 

שותפים

(Dr. Melissa Bondy (MD Anderson Cancer Center, The University of Texas, USA

מחקר רב מרכזי (12 מרכזים נוספים פרט לישראל, 9 בארה"ב ו-3 באירופה).

 

רקע

גידולי מוח מסוג גליומה הינם מחלה קטלנית והידע לגבי הגורמים להתפתחותם ושיטות הטיפול, דל. הבנת הבסיס הגנטי להתפתחות הגידול יתרום משמעותית לאפשרות למניעה ראשונית ושניונית של גידול זה.

 

יעדים ומטרות

זיהוי גנים המשפיעים על נטייה לפתח גידולי מוח משפחתיים.

 

    • איתור עוקבה של משפחות בסיכון גבוה לפיתוח גידולי מוח המתאימה לביצוע מבחני תאחיזה גנטית.
    • זיהוי אזורים גנטיים (candidate region) שעשויים להיות קשורים עם גידולי מוח משפחתיים.
    • צמצום האזורים הגנטיים המועמדים שנמצאו במטרה 2 באמצעות מיפוי בעזרת SNPs נבחרים.

 

השלכות

איתור גנים הגורמים לסיכון מוגבר לפיתוח גידולי מח יאפשר הגדרת אוכלוסיות בסיכון וגילוי מוקדם של מחלה קטלנית זו.

 

סוג המחקר

מבחני תאחיזה ומיפוי גנטי באמצעות אנליזת SNPs.

 

תקופת המחקר

2006-2011

 

גורם מממן

NIH (National Institutes of Health), USA

 

פרסומים

Scheurer ME et al. Familial Aggregation of Glioma: A Pooled Analysis. Am J Epidemiol 2010: 172: 1099-1107

 

Shete S et al. Genome-wide high-density SNP linkage search for glioma susceptibility loci: results from the Gliogene Consortium. Cancer Res 2011; 71: 7568-7575

 

Liu Y et al. Insight in glioma susceptibility through an analysis of 6p22.3, 12p13.33-12.1, 17q22-23.2 and 18q23 SNP genotypes in familial and non-familial glioma. Hum Genet 2012; 131: 1507-17

 

Sadetzki S et al. Description of selected characteristics of familial glioma patients - Results from the Gliogene Consortium. Eur J Cancer 2013; 49: 1335-1345

 

Andersson U et al. Germline rearrangements in families with strong family history of glioma and malignant melanoma, colon and breast cancer. Neuro Oncol 2014; 16: 1333-1340

 

Jalali A, Amirian ES, Bainbridge MN, Armstrong GN, Liu Y, Tsavachidis S, Jhangiani SN, Plon SE, Lau CC, Claus EB, Barnholtz-Sloan JS, Il'yasova D, Schildkraut J, Ali-Osman F, Sadetzki S, Johansen C, Houlston RS, Jenkins RB, Lachance D, Olson SH, Bernstein JL, Merrell RT, Wrensch MR, Davis FG, Lai R, Shete S, Aldape K, Amos CI, Muzny DM, Gibbs RA, Melin BS, Bondy ML. Targeted sequencing in chromosome 17q linkage region identifies familial glioma candidates in the Gliogene Consortium. Sci Rep 2015 Feb 5; 5: 8278

 

Bainbridge MN, Armstrong GN, Gramatges MM, Bertuch AA, Jhangiani SN, Doddapaneni H, Lewis L, Tombrello J, Tsavachidis S, Liu Y, Jalali A, Plon SE, Lau CC, Parsons DW, Claus EB, Barnholtz-Sloan J, Il'yasova D, Schildkraut J, Ali-Osman F, Sadetzki S, Johansen C, Houlston RS, Jenkins RB, Lachance D, Olson SH, Bernstein JL, Merrell RT, Wrensch MR, Walsh KM, Davis FG, Lai R, Shete S, Aldape K, Amos CI, Thompson PA, Muzny DM, Gibbs RA, Melin BS, Bondy ML; Gliogene Consortium. Germline mutations in shelterin complex genes are associated with familial glioma. J Natl Cancer Inst 2014; 107: 384

 

Sun X et al. Identification of a region on chromosome 17 linked to glioma using an age of onset model (submitted)

 

 

לפרטים נוספים באתר המחקר הבינלאומי לחקר גידולי מוח

 

חזור