אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
ONCOR - חולים אונקולוגים בצל הקורונה
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
תוכנית "דור נייד" גירסה להדפסה

בשנים תשע"ב-תשע"ג, בוצעה על-ידי היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר בשיתוף עם משרד החינוך, תכנית לימודית-חינוכית בנושא שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד

רקע

במאי 2010, נערך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא הקרינה האלקטרומגנטית בסביבת התלמיד. מסקנות דיון זה רוכזו וגובשו לנייר עמדה ביחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, במכון גרטנר. הוסכם כי יש ליישם את עיקרון הזהירות המונעת בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים, גם במערכת החינוך.

על רקע האמור לעיל, ועקב העלייה החדה בשימוש בטלפונים סלולריים ובמכשירי תקשורת אחרים בקרב ילדים ובני נוער, הנחשבים לאוכלוסייה רגישה לפיתוח סרטן ומחלות אחרות, הוחלט ליישם את המלצות נייר העמדה ולקיים תכנית שמטרתה הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים בטלפון הסלולרי.

 

מהי תכנית "דור נייד"

תכנית לימודית-חינוכית ששמה לה ליעד לצמצם את החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בקרב ילדים ונוער בישראל. התוכנית התמקדה בקרינה בלתי-מייננת הנפלטת מטלפונים סלולריים.

 

מטרת התכנית

הטמעת הרגלי שימוש מושכל בטלפון הסלולרי בקרב ילדים ובני-נוער, באמצעות:

  • הקניית ידע בנושאים הקשורים לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים
  • התמודדות עם חוסר ודאות בנוגע לממצאים המדעיים הקיימים כיום בנושא ההשלכות הבריאותיות של קרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים
  • אימוץ עיקרון "הזהירות המונעת"

 

התכנית מנתה חמישה שיעורי מדעים (כפולים) שהועברו לכיתות ז' ו- ט', ב- 8 חטיבות ביניים במחוז מרכז, בשנים תשע"ב-תשע"ג.

התכנית לוותה בסקר הערכה שבוצע באמצעות שאלוני "ידע, עמדות והתנהגות" בנושאים הקשורים לטלפונים סלולריים. שאלונים אלו הועברו לפני הפעלת תכנית "דור נייד" בבתי-הספר ומספר חודשים לאחר סיומה.

מטרת סקר ההערכה הייתה לבדוק האם ובאיזו מידה הוטמע החומר הנלמד בקרב הילדים ובני-הנוער המשתתפים, והאם וכיצד השתנו הרגלי השימוש שלהם בטלפונים הסלולריים.

 

ממצאים

מטרת סקר הרגלי השימוש בטלפונים ניידים הייתה להעריך את המאפיינים של "משתמשים כבדים" בקרב מתבגרים ישראלים. הנתונים נאספו באמצעות שאלון דיווח עצמי שכלל הרגלי שימוש בטלפון, פעילות פנאי, מאפיינים סוציו-דמוגרפים ידע ועמדות בנוגע לשימוש בטלפון נייד.

''שימוש כבד '' הוגדר כ- 1 שעה של שיחות יומיות, או 50 הודעות טקסט יומיות. בסקר נכללו 1,688 תלמידי כיתות ז 'ו-ט' בשמונה חטיבות ביניים במרכז הארץ.

 

רוב התלמידים (96.1%) השתמשו בטלפון הנייד לשיחות טלפון יומי. שימוש כבד היה שכיח יותר בבנות בהשוואה לבנים ובתלמידי כיתות ט'. בקרב תלמידי בית ספר ממלכתי דתי, שיעור המשתמשים הכבדים היה נמוך בהשוואה לתלמידי בתי ספר ממלכתיים. כמחצית מהתלמידים לא השתמשו באוזניה או דיבורית (לפחות במחצית הזמן). מגוון פעילויות פנאי נמצאו קשורות עם שימוש בטלפון הנייד.

המחקר מדגים כי מספר משתנים, ביניהם סוציו-דמוגרפים, פעילויות פנאי ואחרים עשויים לנבא שימוש כבד בטלפון הנייד בקרב בני נוער. מידע זה יכול להיות שימושי להגדרת אוכלוסיות בסיכון ולבניית תכניות התערבות ייחודיות.

 

דוח מסכם תכנית "דור נייד"

 

פרסומים

Hirsh-Yechezkel G, Mandelzweig L, Novikov I, Bar-Yosef N, Livneh I, Oren M, Waysberg R, Sadetzki S. Mobile Phone-Use Habits Among Adolescents: Predictors of Intensive Use. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2019; 22: 212-219

 

חזור