אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
חשיפות תעסוקתיות לפיתוח גידולי מח - מחקר INTEROCC גירסה להדפסה

 

חוקרת ראשי

פרופ' סיגל סדצקי

 

שותפים

Prof. Elisabeth Cardis (ISGlobal; Barcelona Spain)

וקבוצת חוקרים מ- 13 מרכזים נוספים בעולם.

 

רקע

הידע לגבי הסיבות לפיתוח גידולי מח הינו דל ביותר, כאשר גורמי הסיכון היחידים המוכחים הינם גורמים גנטיים וחשיפה לקרינה מייננת. במחקרים בבעלי חיים נמצאו מספר חומרים בעלי השפעה מסרטנת על רקמת המח. לחלק מחומרים אלו נחשפים בני האדם במסגרת תעסוקתית.

 

יעדים ומטרות

המחקר מבוסס על מידע שנאסף במסגרת מחקר ה - Interphone ומטרותיו:

  • הערכת קשר אפשרי בין חשיפה תעסוקתית לשדות אלקטרומגנטיים לבין גידולי מח.
  • הערכת קשר אפשרי בין חשיפות תעסוקתיות לחומרים כימיים לבין גידולי מח.
  • הערכת אפשרות של סינרגיזם בין חשיפות תעסוקתיות שונות לגרימת גידולי מח.
  • יישום השימוש במטריצת החשיפה התעסוקתית ככלי עבודה במחקרי תעסוקה בישראל.

 

השלכות

הקשר בין חשיפות סביבתיות בכלל וחשיפות תעסוקתיות בפרט לפיתוח גידולים, הוא בעל השלכות לגבי קביעת תקני חשיפה ומניעה ראשונית ע"י צמצום חשיפות מזיקות. נושא זה של חשיפות סביבתיות עולה בהקשרים רבים כגון, סיפור הצוללנים בקישון, רמת-חובב וצברי סרטן בהקשרים גיאוגרפים בישראל. לפיכך, לשיפור הידע בנושא הקשר בין חשיפות לחומרים שונים ופיתוח סרטן חשיבות רבה.

 

סוג המחקר

מקרה-ביקורת בינלאומי

 

גורם מממן

NIH (National Institutes of Health), USA

 

 

פרסומים

Lacourt A, Cardis E, Pintos J, Richardson L, Kincl L, Benke G, Fleming S, Hours M, Krewski D, McLean D, Parent ME, Sadetzki S, Schlaefer K, Schlehofer B, Lavoue J, Van Tongeren M, Siemiatycki J. INTEROCC case-control study: lack of association between glioma tumors and occupational exposure to selected combustion products, dusts and other chemical agents. BMC Public Health 2013; 13: 340

 

Van Tongeren M, Kincl L, Richardson L, Benke G, Figuerola J, Kauppinen T, Lakhani R, Lavoué J, McLean D, Plato N, Cardis E, INTEROCC Study Group. Assessing occupational exposure to chemicals in an international epidemiological study of brain tumours. Ann Occup Hyg 2013; 57: 610-26

McLean D et al. Occupational solvent exposure and risk of meningioma: results from the INTEROCC multicentre case-control study. Occup Environ Med 2014; 71: 253-8

 

Turner MC, Benke G, Bowman J, Figuerola J, Fleming S, Hours M, Kincl L, Krewski D, Lavoue J, McLean D, Parent ME, Richardson L, Sadetzki S, Schlaefer K, Schlehofer B, Siemiatycki J, van Tongeren M, Cardis E. Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and brain tumour risks in the INTEROCC study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014; 23: 1863-1872

 

Vila J, Bowman JD, Richardson L, Kincl L, Conover DL, McLean D, Mann S, Vecchia P, van Tongeren M, Cardis E, on behalf of the INTEROCC Study Group. A source-based measurement database for occupational exposure assessment of electromagnetic fields in the INTEROCC study: A literature review approach. Ann Occup Hyg 2016; 60: 184-204

 

Sadetzki S, Chetrit A, Turner MC, van Tongeren M, Benke G, Figuerola J, Fleming S, Hours M, Kincl L, Krewski D, McLean D, Parent ME, Richardson L, Schlehofer B, Schlaefer K, Blettner M, Schüz J, Siemiatycki J, Cardis E. Occupational exposure to metals and risk for meningioma - a multinational case-control study. J Neurooncol 2016; 130: 505-515

 

Vila J; Turner  M. C; Gracia-Lavedan E et al. Occupational exposure to high-frequency electromagnetic fields and brain tumor risk in the INTEROCC study: An individualized assessment approach. Environment international 2018; 119; 353-365.

 

חזור