אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם גירסה להדפסה

בישראל, כמו בארצות מפותחות רבות אחרות, מחלות לב וכלי-דם מהוות סיבת מוות מרכזית באוכלוסייה הבוגרת.

במהלך העשורים האחרונים חלה ירידה בתמותה ממחלות לב וכלי-דם. במקביל, עם העלייה בהישרדות, נצפית עלייה בשכיחות ובחומרה של ההתבטאות הכרונית של מחלות אלה, ושל הנכות הנגרמת מהן. מגמה זו כרוכה בנטל חברתי וכלכלי הולך וגדל בגין צריכת שירותי אשפוז, שימוש בטכנולוגיות יקרות, ושירותי שיקום וסיעוד.

 

פעילותה של היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם מתרכזת באיתור מגזרי אוכלוסייה בישראל המצויים בסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה ממחלות לב וכלי דם, הובלת מחקר יישומי לקידום התערבות יעילה במניעה ראשונית ושניונית, ובשיקום החולים במחלות לב וכלי דם (מניעה מדרגה שלישית), והקצאת קדימות לפעולה במערך הרפואה הראשונית בקהילה.

 

מטרות ויעדים

 • איתור קבוצות באוכלוסייה הישראלית הנמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה קרדיו-וסקולרית
 • פיתוח והערכת תכוניות למניעת מחלות לב וכלי-דם
 • הערכת תוצאים ותוכניות לשיקום חולי-לב ושבץ
 • ביצוע מחקרים רלבנטיים ואיכותיים שיסייעו להפחית את נטל התחלואה והתמותה ממחלות לב וכלי-דם במגזרי האוכלוסייה השונים בישראל
 • קידום ידע והוראה בתחום מחלות לב וכלי-דם
 • קידום תחום המניעה הראשונית ושיקום החולים במחלות לב וכלי דם

 

 

תחומי המחקר העיקריים של היחידה הינם:

 

 • בחינת הימצאות גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, ושימוש בשירותי בריאות למניעת מחלות לב וכלי דם
 • בחינת הקשר בין מגוון גורמי סיכון לתחלואה במחלות לב וכלי דם, לבין תחלואה ותמותה כללית ומסיבות נבחרות
 • בחינת ההשפעה של תכניות התערבות לשינוי אורחות חיים ולהגברת המודעות לחשיבות שיקום הלב
 • בנוסף, עוסקת היחידה בקידום שיקום חולי שבץ מוחי, במחקר בתחום הפעילות הגופנית וקידום חוק הספורט, בקידום הקשר עם גורמי בריאות בקהילה ובמגזר הערבי ובתמיכה מתודולוגית ופיתוח כלים למחקרים ייעודיים בתחום התזונה.
 • היחידה עוסקת גם בהוראת האפידמיולוגיה, במסגרת החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת בפקולטה לרפואה, ובבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב.

 

צוות היחידה

צוות היחידה הוא מולטי-דיסציפלינארי ובו חוקרים מתחום הרפואה, תזונה, מחשבים וסטטיסטיקה.

 

חזור