אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
חווית המטופל עם חולי כרוני
עישון
פעילות גופנית
חיסונים
בדיקות סקר
מצב רגשי
תזונה
עודף משקל והשמנה
מחלות כרוניות והתנהגות מסכנת בריאות
בריאות יוצאי אתיופיה
הוצאות משקי בית על ביטוחי בריאות
הוצאות משקי בית על בריאות שיניים
סוכרת באוכלוסיות נבחרות בישראל
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
מרכז ידע בנושא אי-שוויון בבריאות גירסה להדפסה

 

 

   

 

מרכז הידע הארצי בנושא אי-שוויון, הוקם במכון גרטנר בשנת 2013 עבור משרד הבריאות, במטרה לשמש בסיס ידע שיאפשר לזהות ולנטר באופן אחיד ולאורך זמן, פערים בבריאות, בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית.

 

משרד הבריאות הגדיר את נושא צמצום הפערים בבריאות כיעד אסטרטגי והקים לצורך כך את תחום צמצום פערים בבריאות [תחת מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי]. תחום צמצום פערים בבריאות פועל כדי לעצב מדיניות, לקדם צעדים רגולטוריים ולפתח תמריצים לארגוני הבריאות בתחום קידום השוויון. זאת, בין היתר, בהתייחס לחסמים כלכליים, תרבותיים, לשוניים, גיאוגרפים ועוד. במסגרת פעילויות התחום, הוקם מרכז הידע הארצי בנושא אי-השוויון, במכון גרטנר.

 

צוות החוקרים של המרכז, פועל לאיתור ואיסוף נתונים ממקורות שונים, בנושאי אורח חיים הקשור בבריאות, מניעה וקידום בריאות, תחלואה כרונית, תפקוד ואיכות חיים הקשורים בבריאות, וזמינות שירותי בריאות. הצוות מנתח את הנתונים, ומציג אותם לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים שונים.

 

רשימת פרמטרים לבדיקת אי שוויון בבריאות

פרמטר

הגדרה אופרטיבית

גיל

תאריך קובע (ביקור/ניתוח וכד') -

תאריך לידה

מעמד חברתי כלכלי

אזור גיאוגרפי סטטיסטי (אג"סים) מבוסס כתובת מגורים

אשכול ישוב, השכלה, עיסוק, מקצוע, הכנסה

פריפריאליות

סמל ישוב מגורים

מרחק ממרכז רפואי שלישוני

לאום

יהודי/מוסלמי/דרוזי/נוצרי/אחר

מידת דתיות

חרדי/דתי/מסורתי/חילוני

מגדר

זכר/נקבה

מוצא

ארץ לידה

ארץ לידת הורים בילידי ישראל

ותק בארץ

שנת עליה

 

ניתוח הנתונים שמרכז הידע יספק באופן שוטף, בנושא פערי בריאות, יאפשר לבצע מעקב, וישמש לאיתור קבוצות יעד, ולזיהוי מגמות לפי שנים בקרב קבוצות אוכלוסייה אלו. מידע זה יהווה בסיס עובדתי לקובעי-מדיניות בקביעת מדיניות לצמצום הפערים שנתגלו.

 

 

חזרה