אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
מחקרים
פרסומים
פרסומי היחידה גירסה להדפסה

G. Regev-Yochay, M. Raz, B. Shainberg, R. Dagan, M. Varon, M. Dushenat and E. Rubinstein. Independent risk factors for carriage of penicillin non-susceptible Streptococcus pneumoniae. Scand J Infect Dis 2003; 35: 219-222

 

G. Regev-Yochay, M. Raz, R. Dagan, N. Porat, B. Shainberg, E. Pinco, N. Keller and E. Rubinstein. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae by adults and children in community and family settings. Clin Infect Dis. 2004; 38: 632-639

 

 G. Regev-Yochay, R. Dagan, M. Raz, Y. Carmeli, B. Sheinberg, E. Derazne, G. Rahav, and E. Rubinstein. Association between carriage of Streptococcus
 pneumoniae and Staphylococcus aureus in children. JAMA. 2004; 292: 716-720

 

G. Regev-Yochay, E. Rubinstein, A. Barzilai, Y. Carmeli, J. Kuint, J. Etienne, M. Blech, G. Smollen, A. Maayan-Metzger, A. Leavitt, G. Rahav and N. Keller. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in a Neonatal Intensive Care Unit. Emerg Infect Dis. 2005; 11: 453-456.

 

 

G. Regev-Yochay, K. Trzcinski, C. M. Thompson, R. Malley, M. Lipsitch. Interference between S. pneumoniae and S. aureus; in vitro hydrogen peroxide mediated killing by S. pneumoniae. J. Bacteriology. 2006; 188: 4996-5001.

 

G. Regev-Yochay, Y. Carmeli, M. Raz, E. Pinco, J. Etienne, A. Leavitt, E. Rubinstein and S. Navon-Venzia. Prevalence and Genetic Relatedness of Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Israel. European J Clinic Microbiol & Infect Dis. 2006; Nov. 25(11); 719-722.

 

 

J. Kuint, A. Barzilai, G. Regev-Yochay, E. Rubinstein, N. Keller, A. Maayan-Metzger. Comparison between bacteremia caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus and other Staphylococcal species in a neonatal intensive care unit. Europ J Pediatrics. 2007; Apr 166 (4); 319-325.

 

G. Regev-Yochay, M. Lipsitch, K. Trzcinski, C. M. Thompson and R. Malley. SpxB is a pneumococcal suicide gene and confers a selective advantage in colonization. J. Bacteriology. 2007; Sept 189(18); 6532-6539.

 

G. Regev-Yochay, R. Malley, E. Rubinstein, M. Raz, R. Dagan and M. Lipsitch. In vitro bactericidal activity of Streptococcus pneumoniae and susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from co-colonized vs. non-co-colonized children. J Clinic Microbiol. 2008.Feb;46(2):747-749.

I. Chmelnitsky, S. Navon-Venezia, A. Leavit, E. Somekh, G. Regev-Yochay, M. Chowers, P. Shitrit and Y. Carmeli. SCCmec and spa types of methicilllin-resistant Staphylococcus aureus strains in Israel. Dectection of SCCmec type V. Eur J. Clin Microbiol Infec Dis. 2008 May;27(5):385-390.

 

D.M. Weinberger, R. Dagan, N. Givon-Lavi, G. Regev-Yochay, R. Malley and M. Lipsitch. Epidemiologic evidence for serotype-specific acquired immunity to pneumococcal carriage. J Infect. Dis. 2008. June1; 197(11):1511-1518).

 

G. Regev-Yochay,  D. Bogaert, R. Malley, PWM Hermans RH Veenhoven, EAM Sanders M Lipsitch and E. Rubinstein. Does Pneumococal conjugate vaccine Influence Staphylococcus aureus carriage in Children? Clin Infect Dis 2008. Jul 15;47(2):289-91;

 

 

L. Selva, D. Viana, G. Regev-Yochay, K. Trzcinski, J. M. Corpa, D. Lasa, R. Novick and J. Penades. Killing Niche Competitors by Remote-Control Phage Induction. P Natl Acad Sci USA 2009. Jan 27;106(4):1234-1238.

G. Regev-Yochay, M. Lipsitch, A. Basset, E. Rubinstein, R. Dagan, M. Raz and R. Malley. The pneumococcal pilus predicts the absence of Staphylococcus aureus co-colonization in pneumococcal carriers. Clinic Infect Dis. Feb. 2009. Mar 15;48(6):760-763

G. Regev-Yochay, M. Raz, Y. Carmeli, B. Shainberg, S. Navon-Venezia, E. Pinco, A. Leavitt, N. Keller, G. Rahav , Richard Malley and E. Rubinstein    for the Maccabi IJAP Study Group. Parental Staphylococcus aureus-carriage is a major risk factor for staphylococcal carriage in young children. Pediat Infect Dis J Dec. 2009. Nov; 28(11): 960-965.

G. Regev-Yocay, WP Hanage, K Trzcinski, SL Rifas-Shiman, G Lee, A Bessolo, SH Huang, SI Pelton, JA Finkelstein, M. Lipstich and R. Malley. Re-emergence of the Type 1 Pilus among Streptococcus pneumoniae isolates in Massachusetts, USA. Vaccine 2010 Jul 5;28(30):4842-4846. 

 

Y. Maor, M. Raz, E. Rubinstein, E. Derazne, S. Ringel, G. Rahav, G. Regev-Yochay. Changing Parents' Opinions Regarding Antibiotic Use in Primary Care. Eur J Pediatrics. 2011 Mar 170(3): 359-364.

 

G. Regev-Yochay, M. Raz, R. Dagan, H. Roizin, B. Morag, S. Hetman, S. Ringel, N. Ben-Israel, M. Varon, E. Somekh, E. Rubinstein. Reduction in Antibiotic use following a cluster randomized controlled multifaceted intervention; The Israeli Judicious antibiotic prescription (IJAP) study. Clin Infect Dis 2011 in press

 

חזור