אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
מחקרים
פרסומים
מחקרים גירסה להדפסה

PICR) - Palestinian-Israeli Collaborative Research)

מחקר רב שנתי של קבוצת רופאים ישראלים ופלסטינאים (החל ב- 2009) הבוחן:

א. השלכות מתן חיסון אוניברסאלי כנגד פנוימוקוק באוכלוסיה ערבית בישראל
וברשות הפלסטינית.

מטרת המחקר זיהוי ההשלכות הישירות ובלתי ישירות של החיסון החדש, ע"י השואת
שעורי נשאות ותחלואה של אוכלוסיות מחוסנות ובלתי מחוסנות. בנוסף לאיסוף הנתונים
המקומיים אנו ננסה להעריך האם ניתן לשפר את קבלת ההחלטות בנוגע לחיסונים
חדשים ע"י שמוש במודלים מתמטיים שישתמשו בנתונים מקומיים, PCV7 יהיה מקרה
מבחן להערכת ההיפוטזה.

ב. שימוש באנטיביוטיקה ועמידות לאנטיביוטיקה באוכלוסיות ישראליות
ופלסטינאיות בישראל, בגדה ובעזה.

מטרת המחקר זיהוי הקשר בין תבניות שימוש באנטיביוטיקה והתפתחות עמידות
לאנטיביוטיקה באוכלוסיות שונות.

ג. המפגש השנתי השלישי של קבוצת PICR

במפגש השנתי הציגו החוקרים תוצאות המחקר מתוך 3 הסיקורים השנתיים של אוכלוסיה של מעל 1000 ילדים והוריהם בישראל וברשות הפלסטינאית. בסיקורים אלו נבדקו בין היתר השפעות בלתי ישירות של החיסון החדש כנגד פנוימוקוק שהוכנס לסל בישראל אך טרם הוחל ברשות, התפשטות חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ועוד. כמו כן, נערכו דיונים בקבוצות קטנות מעורבות בשאלות המחקר העתידיות.

 

מחקרים פעילים:

 

מחקרי היחידה ממומנים ע"י קרנות מחקר שהתקבלו מהגופים הבאים:

  1. מכון גרטנר
  2. מכון מחקר של מכבי שירותי בריאות
  3. מדען ראשי של משרד הבריאות (סקר התכנות)
  4. ISF - קרן מורשה
  5. המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות
  6. מדען ראשי של משרד הבריאות - מחקר דו מרכזי

עיקר הפעילות מתבצעת בקהילה ובמעבדה ביח' למחלות זיהומיות בשיבא.חזור