אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
מחקרים
פרסומים
השלכות בלתי ישירות של חיסון כנגד פנוימוקוק על נשאות פנוימוקוק וסטאפילוקוק בקהילה גירסה להדפסה

שותפים:

מכבי שירותי בריאות

 

מחקר רב שנתי מ- 2002 המחולק לשני חלקים ובוחן: 

א. השלכות מתן חיסון אוניברסאלי כנגד פנוימוקוק באוכלוסיה ערבית בישראל
    וברשות הפלסטינית.

    מטרת המחקר זיהוי ההשלכות הישירות ובלתי ישירות של החיסון החדש, ע"י השוואת 
    שעורי נשאות ותחלואה של אוכלוסיות מחוסנות ובלתי מחוסנות. בנוסף לאיסוף הנתונים
    המקומיים אנו ננסה להעריך האם ניתן לשפר את קבלת ההחלטות בנוגע לחיסונים חדשים
    על ידי שמוש במודלים מתמטיים שישתמשו בנתונים מקומיים, PCV7 יהיה מקרה מבחן 
    להערכת ההיפוטזה.

 

ב. שימוש באנטיביוטיקה ועמידות לאנטיביוטיקה באוכלוסיות ישראליות ופלסטינאיות בישראל,
   בגדה ובעזה.

   מטרת המחקר זיהוי הקשר בין תבניות שימוש באנטיביוטיקה והתפתחות עמידות 
   לאנטיביוטיקה באוכלוסיות שונות.

 

 

חזור