אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות גירסה להדפסה

 

 

מחקרים בתחום זה מתמקדים בהיבטים הפסיכולוגיים, החברתיים והתרבותיים, הקשורים למצבי חולי ולליקויי בריאות אחרים. סוגיות העיסוק כוללות אטיולוגיה, מניעה, התמודדות עם חולי, שימוש בשירותי הבריאות, היענות לטיפולים ובהשלכות הפסיכו-סוציאליות של מדיניות הבריאות ושל ארגון שירותי הרפואה.

 

 

  יעדים

  •  להגביר את המודעות ואת ההתייחסות להיבטים פסיכו-סוציאליים בטיפול הרפואי;
  •  לעודד, לתמוך ולהעריך תוכניות התערבות המיועדות לסייע ולהקל בהתמודדות עם חולי ועם הטיפול הרפואי הכרוך בו;
  •  להביא למודעות קובעי המדיניות השלכות חברתיות של מדיניות בריאות וארגון שירותי הרפואה;
  • לשקף ולהביא ליד ביטוי את נקודת המבט של צרכני שירותי הרפואה ואת התפיסות והציפיות בתחום הבריאות של קבוצות באוכלוסייה בעלות רקע תרבותי שונה;
  • לעודד התייחסות לבריאות ברוח הוליסטית, הומנית, חברתית, בהקשר סוציו-תרבותי רחב;
  • לייבא אל תחום הבריאות את גופי הידע הרלבנטיים של מגוון דיסציפלינות מתחומי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועבודה סוציאלית.

 

 

מחקרים

 

פרסומים

 

חזור