אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
גירסה להדפסה
ד"ר גיורא קפלן
ראש תחום היבטים פסיכוסוציאליים

אישי

נולד בארגנטינה ועלה לארץ ב-1966.

 

אקדמאי

הרקע המקצועי שלו כולל לימודים בסוציולוגיה, אפידמיולוגיה ומנהל ציבורי.

 

מקצועי

שירת כסוציולוג בבית הספר לטיסה של חיל האוויר ומאז 1975 הוא חוקר במערכת הבריאות.   התחיל לעבוד כחוקר בכיר במכון גרטנר עם הקמתו של המכון. היום הוא ראש התחום להיבטים פסיכוסוציאליים. בעל תואר דוקטור בבריאות הציבור מאוניסרסיטת חיפה.

מתמקד בהיבטים הפסיכו-סוציאליים והתרבותיים של בריאות וחולי, ובבחינת ההקשרים החברתיים של מדיניות הבריאות ושל ארגון שירותי הרפואה.  

 

פעילות אקדמית

 

  • מרצה בבית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל-אביב

 

  • מרצה בתכנית למנהל רפואי, מרכז אקדמי פרס

 

צור קשר

 

חזור

 

 

 

מתמקד בהיבטים הפסיכו-סוציאליים והתרבותיים של בריאות וחולי, ובבחינת ההקשרים החברתיים של מדיניות הבריאות ושל ארגון שירותי הרפואה.    

 

 

חזור

  Publications 2015

 Glasser S., Levinson D., Bina., R., Munitz H., Horev., Z., and Kaplan G. Primary Care Physicians' Attitudes Toward Postpartum Depression: Is It Part of Their Job?. Journal of Primary Care & Community Health2015, DOI: 10.1177/2150131915614069  

Shvarts Sh, Golan O, and Kaplan G.  "Separate and Equal": The historical roots of principles of equality and mutual assistance in the Israeli health system.  In: Shvarts Sh. & Jotkowitz A.  Autonomy, Altruism and Authority in Medical Ethics: essays in honor of Professor Shimon Glick. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2015.

  

Simon-Tuval T, Horev Tuvia, Kaplan G.  Medical loss ratio as a potential regulatory tool in the Israeli healthcare system.  Israel Journal of Health Policy Research 4:21, 2015.

 

Kaplan G, Baron-Epel O.  Personal needs versus National needs: Public attitudes regarding health care priorities at the personal and national levels.  Israel Journal of Health Policy Research 4:15, 2015.

 

Baron-Epel O, Heymann AD, Friedman N, Kaplan G.    Development of an unsupportive social interaction scale for patients with diabetes.  Patient Preference and Adherence 2015:9 1033-1041

 

  Publications 2014

  Levinson D, Kaplan G. What does self-rated mental health represent? Journal of Public Health Research 3:287, 2014.

 

Levinson D., Glasser S., Horev., Z., Munitz H., and Kaplan G. "Is It my job?" Primary care doctors' attitude towards New Morbidity in pediatrics. Israeli Journal of pediatrics 2014: 81 10-12

 

Publications 2013

Velan B, Boyko V, Shenhar G, Lerner-Geva L, Kaplan G.  Analysis of Public Responses to Preparedness Policies: The Cases of H1N1 Influenza Vaccination and Gas Masks Distribution.  Israel Journal of Health Policy Research 2:11, 2013.

 

Kaplan G, Baron-Epel O.  The public's priorities in health services.  Health Expectations doi:10.1111/hex.12064, 2013

 

Publications 2012

Velan B, Boyko V, Lerner-Geva L, Ziv A, Yagar Y, Kaplan G. Individualism Acceptance and Differentiation as Attitude Traits in the Public's Response to Vaccination. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2012; 8-9: 1-11.

 

Glasser S, Tanous M, Shihab S, Goldman N, Ziv A, Kaplan G. Perinatal Depressive Symptoms Among Arab Women in Northern Israel. Health J. 2012; 16:1197-1205.

 

Publications 2011

Golan O, Hansen P, Kaplan G, Tal O. Health Technology Prioritization: Which criteria for prioritizing new technologies, and what are their relative weights? Health Policy. 2011; 102: 126-135.

 

Velan B, Kaplan G, Ziv A, Boyko V, Lerner-Geva L. Major motives in non acceptance of A/H1N1 flu vaccination: The weight of rational assessment. Vaccine. 2011; 29:1173-1179

Shvarts Sh, Golan O, Kaplan G. Equal or 'More Equal' than Others - Key Aspects of the Concept of Equality in Health Services in the Jewish Community of Pre-state Israel. The Journal of Medicine and Law (in Hebrew). 2011; 44: 10-25.

 

Publications 2010

Kaplan G, Glasser S, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O. Depression among Arabs and Jews in Israel: A population-based study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2010; 45: 931-939.

 

Soskolne V, Kaplan G, Ben-Shahar I, Stanger V, Auslander G. Social work discharge planning in acute care hospitals in Israel: clients' evaluation of the discharge planning process and adequacy. Research on Social Work Practice 368-379: 20 ;2010.

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Moran M. Perceived discrimination and health-related

quality of life among Arabs and Jews in Israel: A population-based study. BMC Public Health. 2010; 10: 282.

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Weinstein R, Green MS. Extreme and acquiescence bias in a bi-ethnic population The European Journal of Public Health 2010; 20(5): 543-548.

 

    Publications until 2009

Gal G, Kaplan G, Gross R, Levav I. Status Inconsistency and Common Mental Disorders in the Israel-based World Mental Health Survey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2008; 43(12): 999-1003.

 

Guttman N, Shalev C, Kaplan G, Abulafia A, Bin-Nun G, Goffer R, Ben-Moshe R, Tal O, Shani M, Lev B. What should be given a priority - costly medications for relatively few people or inexpensive ones for many? The Health Parliament public consultation initiative in Israel. Health Expectations. 2008; 11: 177-188.

 

 Kaplan G, Baron-Epel O. The lay definition of health and sickness. Social Issues in Israel (in Hebrew). 2008; 5: 138-152.

 

Auslander G, Soskolne V, Stanger V, Ben-Shahar I, Kaplan G. Discharge Planning in Acute Care Hospitals in Israel: Services Planned and Levels of Implementation and Adequacy. Health and Social Work. 2008; 33(3): 178-188.

 

Mizrahi I, Kaplan G, Milshtein E, Reshef B, Ben Baruch G. Coping simultaneously with two stressors: Immigrants with ovarian cancer. Cancer Nursing. 2008; 31(2): 126-133.

 

Kaplan G, Fraimovich M, Sicron F. Adolescents health status: new immigran from the former Soviet Union and Israelis born. Harefuah. 2007; 146(6): 420-424 (in Hebrew)

 

Shalev C, Kaplan G, Guttman N. Information on Rights of the Insured under the Israel National Health Insurance Law: What Does the Public Know? In: Ben-Nun G, Offer G (Eds). The First Decade of the National Health Insurance Law 
1995-2005 Tel Hashomer: The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Reacherch, (in Hebrew) August 2006.

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Haviv-Messika A, Tarabia J, Green M, Nizan-Kalusk D. Self-reported health as a cultural health determinant in Arab and Jewish Israelies. Social Science and Medicine. 2005; 61: 1256-1266.

 

Kaplan G. Biomedicine, Examples of Social Science Methods Used in. In: Encyclopedia of Social Measurement. Kempf-Leonard K (Ed). Elsevier, Academic Press. San Diego, CA.: 2005.

 

Kaplan G. Book review: Health expectations for older women: international perspectives. Laditka SB (Ed); The Haworth Press Inc, New York, 2002; 196pp. Social Science and Medicine. 2004; 59: 886-887.

 

Kaplan G, Baron-Epel O. What lies behind the subjective evaluation of healt status? Social Science and Medicine. 2003; 56: 1669-1676.

 

Kaplan G, Shoham-VardiI. School Injury (Chap. 6). In: Shemer J, Barell V (Eds.) Injury in Israel (in Hebrew). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Pres 2002.

 

Baron-Epel O, Kaplan G. Self-reported Health Status of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 2001; 3 (12): 940-946.

 

Dankner R, Kaplan G, Barell V. A Survey of Sports Injuries Among a Convenience Sample of Israeli Athletes. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 2001; 3: 508-510.

 

Baron-Epel O, Kaplan G. General Subjective Health Status or Age-Related Subjective Health Status: Does It Make a Difference? Social Science and Medicine. 2001; 53: 1373-1381.

 

Epstein J, Kaplan G, Lavi B, Noy S, Ben Shahar I, Shahaf P, Stanger V,

Rotstein Z. A Description of Inappropriate Hospital Stays in Selected Inpatient Services: Study of Cases Receiving Social Work Services. Social Work in Health Care. 2001; 32: 43-65.

 

Peles E, Barell V, Boyko V, Ziv A, Kaplan G. Brain Injury (TBI): The National Trauma Registry. Harefuah. 2001; 140:381-385 (in Hebrew).

 

Lusky A, Lubin F, Barell V, Kaplan G, Layani V, Lev B, Weiner M. Body Mass Index in 17 Year old Israeli Males of Different Ethnic Backgrounds; National or Ethnic Specific References? International Journal of Obesity. 2000; 24: 88-92.

 

Linder N, Sirota L, Snapir A, Eisen I, Davidovitch N, Kaplan G, Barzilai A Parental Knowledge of the Treatment of Fever in Children. Israel Medical Association Journal (IMAJ). 1999; 1(3): 158-160.

 

Blum A, Kaplan G, Vardinon N, Yust I, Burke M, Laniado S, Miller H. Serum Amyloid Type A may be a Predictor of Restinosis. Clin. Cardiol. 1998; 21: 655-658.

 

Goldman R, Kaplan G, Gurvich R, Barell V. Drowning in Israel - 1990-1992. Harefuah (in Hebrew). 1998; 134: 576-580.

 

Blum A, Vardinon N, Kaplan G, Laniado S, Yust I, Burk M, Miller H. Autoimmune and Inflamatory Responses May Have an Additive Effect in Postpercutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Restenosis. Am J of Cardiology. 1998; 81: 339-341.

 

Lusky A, Barell V, Shohat Z, Kaplan G, Wiener M. Height and Social Class in

Male Adolescents from Different Ethnic Backgrounds in Israel. Israel Journal of

Medical Sciences. 1997; 33: 117-122.

 

Lusky A, Barell V, Lubin F, Kaplan G, Layani V, Lev B, Wiener M. Relationship

 between Morbidity and Extreme Values of Body Mass Index in Adolescents. Int J of Epidemiology. 1996; 25: 829-834.

 

Cwikel J, Kaplan G, Barell V. Falls and Subjective Health Rating Among the Elderly: Evidence from Two Israeli Samples. Social Science & Medicine. 1990; 31: 485-490.

 

Kaplan G, Barell V, Lusky A. Subjective State of Health and Survival in Elderly Adults. J Gerontology. 1988; 43:114-120.

 

 Barell V, Kaplan G. Health in the Elderly: The Kiryat Ono Census. Isr J Med Sci. 1985; 21:254-259.

 

 Barell V, Kaplan G. Ethnic Differences Among the Aged.Gerontology (in Hebrew). 1982; 23:25-37.

 

 

חזור