אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
אוריינות הבריאות המקוונת בישראל בבחינה מעשית לאור צמצום בפערים הדיגיטליים גירסה להדפסה

חוקרים:

ד"ר גיורא קפלן, ירון קונלי, ארנונה זיו

 

רקע:

אוריינות הבריאות המקוונת (אב"מ) מורכבת מסדרה של יכולות אנליטיות ופרקטיות המסייעות להבנת ידע בריאותי ויישומו לקבלת החלטות מושכלות. בישראל בוצעו מחקרים שבחנו אב"מ, אך הם התמקדו בפערים הדיגיטליים באוכלוסייה. מחקרים אלו כמעט ולא התייחסו ליכולות האוריינות העמוקות של הבנת המידע ועיבודו. ע"פ נתוני הלמ"ס הפערים הדיגיטליים הצטמצמו משמעותית וכיום ישנם יותר מטופלים בעלי כשורי אב"מ נאותים, אולם טרם נבדק האם אלה מקנים להם גם יכולות לעבד מידע ולהגיע למסקנה המיטבית עבור בריאותם. תמורה זו מצדיקה זווית ראייה מחודשת לאב"מ בישראל.

 

מטרות:

  • לבחון מחדש את מידת הנגישות לשירותי בריאות מקוונים והשימוש בהם בשנים האחרונות.
  • לבחון לראשונה את כישורי האב"מ של הציבור לעומקם, כסדרה של כישורים אנליטיים ולאפיין בהתאם רמות שונות של אב"מ בקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל.
  • לבחון האם משתמשים בעלי יכולות אב"מ גבוהות מסוגלים להערכתם של רופאים, להגיע למסקנות מושכלות בבחינת אופציות טיפוליות.

 

השערות:

לאב"מ עשויים להיות גם היבטים שליליים. נגישות לאינטרנט ואפילו אוריינות מדעית מסוימת לא בהכרח יצליחו להניב תובנות מושכלות בנוגע לבריאות, בקרב אנשים ללא השכלה רפואית פורמאלית.שיטות:

  • סקר טלפוני במדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל (n=600). לצורך מדידת רמות שונות של אב"מ ייעשה שימוש בכלי ייעודי המקובל בחו"ל.
  • האלמנטים הגבוהים של אב"מ יבדקו באמצעות ניסוי מעשי. משתתפים המעורים בסביבת המידע המקוון, אך ללא השכלה רפואית ( n=30-50), יתבקשו לאתר ולהשתמש במידע מהאינטרנט ע"מ להגיע להחלטה לגבי תרחישים בריאותיים ספציפיים ויתבקשו לתאר את מערכת השיקולים שהובילה אותם למסקנותיהם. לבסוף, רופאים מקצועיים יתבקשו להעריך את איכות שיקוליהם.

 

ייחודו של המחקר:

רופאים מתמודדים כיום עם מטופלים המחזיקים במידע רב מהאינטרנט. לראשונה, מחקר זה יזהה לעומקן רמות שונות של אב"מ. על מנת לספק לכל מטופל מידע מלא ושקוף, מערכת הבריאות בכלל והרופאים בפרט, צריכים להתאים עצמם לרמת האב"מ של כל אחד מהם.

 

המלצות אפשריות למערכת הבריאות:

להצביע על האתגרים אשר אב"מ מעמידה בפני מערכת הבריאות והרופאים.

 

גורם מממן:

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

 

פרסומים:

העבודה הוצגה במאי 2017 בכנס השנתי ה-12 של מדיניות בריאות של המכון הלאומי.

 

חזור