אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
התייחסות רופאים בישראל לסיוע בסיום חיים ולאמירת אמת גירסה להדפסה

חוקרים

ברוך ולן

ארנונה זיו

גיורא קפלן

כרמית רובין

ירון קונלי

תמר קרני

ארנה טל


בשיתוף עם

המרכז הרפואי אסף הרופא

הלשכה לאתיקה של הר"י


רקע

בסקר שנערך בקרב 2,926 חברי ההסתדרות הרפואית נמצא שהרופאים בישראל נוטים לתמוך בסיוע לחולה סופני שמבקש לסיים את חייו, אך חלוקים בהתייחסותם לאמירת אמת לחולה שמצבו הרפואי חמור.

בעוד שהחוק הישראלי אוסר במפורשות השתתפות בהמתת חסד, הרי ש 58% אחוז מהרופאים תומכים בסיוע לסיום חיים, באם החקו היה מתיר זאת, ורק 31% מסתייגים מכך. במקביל, למרות שקיימות הנחיות ברורות לדבקות באמת, רק 47% מהנשאלים תמכו בגילוי מלא של פרוגנוזה רפואית גרועה.

ממצאים

התמיכה באמירת אמת רווחת פחות בקרב רופאים מבוגרים לעומת רופאים צעירים, וגם בקרב רופאי משפחה לעומת רופאים אחרים.

התמיכה בסיוע לסיום חיים גבוהה יותר בקרב רופאים גברים מאשר נשים, וגבוהה יותר בקרב רופאים שהתחנכו בארץ לעומת אלו שהתחנכו בחו"ל.

פלח גדול של הנשאלים תמכו גם באמירת אמת וגם בסיוע לסיום חיים ובכך הדגימו עמדה שמכבדת את האוטונומיה של המטופל, מקנה לו כלים לקבלת החלטות, וגם עוזרת לו במימוש החלטותיו.

פלח אחר של הנשאלים לא תמכו באמירת אמת אך כן תמכו בסיוע לסיום חיים ובכך הדגימו עמדה של חמלתה ,שמנסה להגן על המטופל הן מהסבל הנפשי הכרוך בידיעת האמת והן מהסבל הגופני המלווה אדם בסוף חייו.


מאמרים

Velan B, Ziv A, Kaplan G, Rubin C, Connelly Y, Karni T, Tal O. Truth-telling and doctor-assisted death as perceived by Israeli physicians. BMC Med Ethics. 2019 Feb 18;20(1):13. doi: 10.1186/s12910-019-0350-5


T Karni, G Kaplan, A Ziv, Y Connelly, B Velan, O Tal‏. Ethical standards of physicians in Israel 2018 report of the Chair of the Ethics Bureau of the Israel Medical Association (IMA)‏  Harefuah. 2018 Dec;157(12):751-755.


חזור