אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומי היחידה
מסד הנתונים הלאומי לטיפולי הפרייה חוץ גופית בישראל
מסד הנתונים הלאומי של תינוקות במשקל לידה נמוך מאוד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
צוות היחידה לבריאות האישה והילד גירסה להדפסה

טלפון:   03-7731505

פקס:     03-5354057


שם

-03-7731

שלוחה פנימית

כתובת דואר אלקטורונית

פרופ' לרנר-גבע ליאת,

מנהלת היחידה

460

Liatl@gertner.health.gov.il

מזרחי אורנית, מזכירה

461

ornitm@gertner.health.gov.il

גלסר שרהלי

462

Saraleeg@gertner.health.gov.il

ד"ר הירש-יחזקאל גלית

433

Galith@gertner.health.gov.il

זסלבסקי-פלטיאל אינה

463

Innaz@gertner.health.gov.il

וסר ג'ניס

466

JaniceW@gertner.health.gov.il

יצחקי לירון

467

Lironi@gertner.health.gov.il

לויצקי אורנה

464

Ornal@gertner.health.gov.il

נכטשטרן אתי

469

Ettin@gertner.health.gov.il

 ד"ר פרחי כהן דולי

470

 dollyf@gertner.health.gov.il

 רביב נועה

471

 noar@gertner.health.gov.il

פרופ' רייכמן בריאן

473

reichman@sheba.health.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזור