מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
מינהלה ומשאבי אנוש
יחידות מטה גירסה להדפסה

 

יחידות השירות המקצועי של המכון מספקות שירות מקצועי בתחום התמחותן לכלל היחידות במכון, לפי צורכיהן. יחידות המטה הן:

 

חזור