מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
מינהלה ומשאבי אנוש
צוות
מינהלה ומשאבי אנוש גירסה להדפסה

מנהלת

עו"ד אהובה אבולעפיה

 

רקע

מכון גרטנר הינו מסגרת מחקרית אוטונומית, בעלת מדיניות ניהולית עצמאית הפועלת לצד משרד הבריאות.  

 

יעדים ומטרות

תכנון, ארגון, תפעול וניהול תקציבי המכון, תקציבי מחקר ונושאי כ"א המועסק במכון.

 


תחומי הפעילות

  • ניהול, ארגון וקידום כח האדם במכון.
  • ריכוז, ניהול ופיקוח על תקציבי המכון ובקרה על תקציבי מחקר חיצוניים.
  • עריכה ובקרה של הסכמים עם גופים ומוסדות מחקר מממנים.
  • סיוע בתכנון תקצובן ובקרתן של תכניות עבודה.
  • עריכת דוחות תקציביים למשרד הבריאות ולשאר הגורמים המממנים.
  • ניהול קשרי החוץ של המכון עם גופים שונים במערכת הבריאות, מכוני מחקר, חוקרים ומוסדות אקדמיים ואחרים העוסקים במחקר.
  • דיווחים חשבונאים לגורמים המממנים.
  • ריכוז תחום השתלמויות, הדרכות והשתתפות בכנסים.

 צור קשר

חזור