מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
חטיבת מדיניות בריאות גירסה להדפסה

 

ייעוד חטיבה זו הינו לספק למערכת הבריאות מענה מחקרי-יישומי בסוגיות הקשורות בהתוויית מדיניות בריאות ובקביעת קדימויות ודרכי פעולה במערכת הבריאות בטווח הקצר. החטיבה כוללת את היחידות הבאות:

 

 

חזור