מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
היחידה למדיניות גנטית וביו-אתיקה - היחידה נסגרה בתאריך 31.12.2020 גירסה להדפסה

מנהל

פרופ' בולסלב גולדמן


רקע

היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה מתמקדת בפעילות בבחינת ההיבטים המשפטיים והאתיים של המחקר והטיפול הרפואי בכללותו, בדגש על צדדיו החדשניים של המחקר הרפואי הגנטי, מתוך תכלית של גיבוש כללי מדיניות לצורך הכוונת הפעילות המחקרית והקלינית.

אנו חיים בעידן בו המחקר בביולוגיה ובגנטיקה מתפתח ומתקדם במהירות, ובולטת השפעתם של יישומי המחקר הגנטי על מדע הרפואה, ביצירה ובהטמעה של טכנולוגיות מחקר חדשות. בצידם של חידושים מבורכים אלה, יש צורך ברור וחשוב בגיבוש יתרונות וכללים שיאפשרו קיום ראוי והוגן של המחקר ויתוו מדיניות ראויה לעריכתו ולהסדרת השימוש בפירותיו. היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה מחוייבת לחופש המחקר האקדמי ולעשייה בסטנדרטי האיכות הגבוהים ביותר.

 

יעדים ומטרות

 • פיתוח תשתית מלומדת של ידע עיוני השוואתי לשם דיון בשאלות הערכיות העולות על סדר היום של מערכת הבריאות בישראל ובעולם, תוך התמקדות בתחומי המחקר הגנטי
 • פיתוח שיטות מחקר איכותני באתיקה יישומית
 • קיום במה לדיון אקדמי בין-תחומי
 • סיוע למקבלי החלטות בתחומי מחקרה של היחידה ובתחומים משיקים
 • שיתוף פעולה עם גורמים אקדמיים וציבוריים - במסגרצת זו שוקדת היחידה על כינונו של המרכז לביואתיקה בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן.
 • קידום דיון ציבורי מושכל בסוגיות מחקריות שהיחידה עוסקת בהן.


תחומי המחקר

 • אתיקה ומשפט ברפואה, יחסי מטפלים - מטופלים
 • אתיקה ומשפט בגנטיקה
 • היבטים משפטיים ואתיים על מחקר ורפואה גנטיים
 • היבטים חברתיים של מערכת הבריאות בכללותה והשפעת גורמים ארגוניים, כלכליים ותרבותיים על בריאות הציבור והפרט.
 • תשומת לב מיוחדת ניתנת לזכויות האדם של קבוצות חלשות, כעניין של צדק חברתי.


תיאור הפעילות

נוסף על פעילות מחקרית, היחידה גם מקיימת את הפורום "צדק חברתי", במסגרתו מתקיימות הרצאות המעלות סוגיות רפואיות-חברתיות-אתיות-משפטיות ונערכים דיונים ומפגשים חודשיים בין אקדמאים ואנשי מקצוע ממוסדות שונים בארץ, העוסקים בתחום הבריאות ובתחומים משיקים. עם חקיקת חוק המידע הגנטי ובעקבות התפתחויות מדעיות ורפואיות, השתנה מעמד הגנטיקאים בגנטיקה רפואית והיועצים הגנטיים. היחידה, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים, קרית אונו, העבירה קורס השתלמות ב"היבטים אתיים ומשפטיים בגנטיקה רפואית בישראל", בו נטלו חלק 30יועצים גנטיים, גנטיקאים רפואיים וגניקולוגים העוסקים במיילדות. בעקבות הצלחת הקורס, הוקם " הפורום הארצי לגנטיקה, אתיקה ומשפט בישראל"שמטרתו לקיים ברור ודיון מעשי בנושאים אתיים ומשפטיים "בוערים" בתחום הגנטיקה. חברים בפורום בכירים במערכות המחקר, הרפואה, המשפט והחברה בישראל. הפורום נפגש אחת לחודשיים.

היחידה מוציאה לאור Newsletter תקופתי (גם הוא בשיתוף הפקולטה למשפטים, קריית אונו) ובו נזכרים חידושים והתפתחויות בתחום הגנטיקה, הביואתיקה ומשפט.

בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן, מוקם בימים אלה המרכז לביואתיקה, ונבנית תוכנית להשקתו. לכבוד שיתוף הפעולה העתידי, נערך בפברואר 2008 יום עיון באוניברסיטת בר-אילן, תחת הכותרת: "גנומיקה ואתיקה בחברה: היום ואחרי מחר". ביום העיון נטלו חלק מרצים ממגוון דיסציפלינות (רפואה, פילוסופיה, משפטים, סוציולוגיה) וביניהם עו"ד סיון תמיר, חוקרת ביחידה, אשר הרצתה בנושא: "Direct-to-consumer genetic testing - השלכות אתיות וסיכונים מעשיים".


הרכב הצוות

צוות היחידה הוא בעל אופי אינטרדיסציפלינרי וכולל חוקרים, רופאים ומשפטנים מומחים לגנטיקה ולביואתיקה.

לצוות היחידה 

 

מחקרי ביואתיקה

מחקרי מדיניות גנטית 


צור קשר

 

חזור