מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
קריטריונים אתיים לתעדוף טכנולוגיות ושירותי בריאות-שלב א' גירסה להדפסה

מטרת המחקר:

פיתוח מודל שישמש ככלי עזר למקבלי ההחלטות (ועדת הסל) להגיע להחלטות הוגנות ולצמצם את הדילמות האתיות בתהליך של השוואה בין טכנולוגיות או שירותי בריאות במישור הערכי, לצורך קביעת סדרי עדיפויות בתקצוב.

הצורך בקבלת החלטות לגבי הכללה או אי הכללה של טכנולוגיות בסל הבריאות, דורש תשומת לב לשיקולים של צדק חלוקתי. אפשר להשיג זאת על ידי קביעת קריטריונים להחלטות של תעדוף שיצמצמו ככל האפשר את חילוקי הדעות לגבי הגינות ההחלטות.

לשם כך פותח מודל שמטרותיו:

א. לעשות שימוש בשיקולים הבסיסיים ביותר והמוסכמים על הכל כרלוונטיים להחלטות הנוגעות להקצאת משאבים.

ב. להפחית ככל הניתן את הדילמות האתיות הכרוכות בתעדוף שירותי בריאות.

המודל מתבסס על מסקנות הנובעות ממספר הנחות יסוד:

א. שיש לתת עדיפות לטכנולוגיות, שאם לא יוכנסו לסל יגרמו לנזק גדול יותר.

ב. ניתן לצמצם את הדילמות האתיות הקשות הכרוכות בתעדוף על ידי שלילת הצורך לבחור ולתעדף בין ערכי יסוד מתנגשים.

המודל מבוסס על הרעיון שיש להשוות בין טכנולוגיות על יסוד מכנה משותף ערכי. מכנה משותף כזה ניתן למצוא בין טכנולוגיות שיש להן מטרה ערכית משותפת. לשם כך יש לסווג את הטכנולוגיות לקטגוריות לפי מטרותיהן הערכיות, ולהשוות בין הטכנולוגיות שבאותה קטגוריה לפי המידה בה הן משרתות את המטרה הערכית המשותפת.

המודל קובע, לצורך הענין, ארבע קטגוריות של מטרות ערכיות:

א. מניעת מוות = לפי הגדרתנו, מניעת מוות כתוצאה ממחלה נתונה או ממצב רפואי נתון;

ב. הארכת חיים = דחיית מוות או מניעה של קיצור תוחלת החיים;

ג. מניעת תחלואה וסיבוכים קשים; לפי הגדרתנו, מניעה של המחלה או הסיבוך ו/או צמצום מספר המופעים של המחלה או הסיבוך ו/או דרגת חומרתם.

ד. שיפור איכות החיים = שימור או שיפור של תפקוד ו/או של שלמות הגוף; הפחתת כאב, סבל ו/או אי נוחות;

כל טכנולוגיה מסווגת ומוערכת בהתאם לתרומתה למטרות אלו, וההשוואה בין הטכנולוגיות שדורגו ברמת עדיפות גבוהה נעשית על פי רשימת קריטריונים, בהתאם לשיקול דעתם של מקבלי ההחלטות.

 

פרסום

כתב העת משפט רפואי וביו-אתיקה, 2008, כרך 1, עמ' 22-64.

 

המודל הוצג בכנס בינלאומי בנושא תעדוף בשירותי בריאות - Priorities in Health Care - שנערך בטורונטו בחודש ספטמבר 2006.

 

שלב ב' של המחקר

 

חזור