מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
פורום צדק חברתי 2005-2006 גירסה להדפסה

קבוצת דיון צדק חברתי וזכויות בריאות: האם אפשר לעשות את הבלתי אפשרי?

קבוצת הדיון צדק חברתי וזכויות בריאות החלה את פעילותה בשנת 1999.

היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה בראשותו של פרופ' בולסלב גולדמן, ממשיכה לכנס ולרכז את קבוצת הדיון הבין תחומית שבין משתתפיה חוקרים ממוסדות אקדמיים שונים במקצועות הבריאות, המשפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה.

בשנת תשס"ה התמקדו הדיונים בנושא שנתי: "רפואה בתנאי משאבים מוגבלים". התכנית כללה הצגה של הנושא מנקודת המבט של הגורמים השונים במערכת הבריאות, המושפעים ממצוקת המשאבים בתחום זה.

בכל פגישה הוצג הנושא ע"י מרצה מן המובילים בתחום, ולאחר מכן נערך דיון במתכונת של סיעור מוחות. בדיונים הוצגו הדילמות האתיות מולן ניצבים הגורמים הממונים על קבלת ההחלטות המעשיות של קיצוב בשרותי הבריאות, במגמה לנסות ולגבש עקרונות מנחים להתמודדות עם הדילמות האתיות המורכבות שמעורר נושא זה.

רשמו וסיכמו את הדיונים: עו"ד שרון בסן, עו"ד גלעד גולדנברג, עו"ד עפרה גולן

הוציאה לאור: נורית גילמן

 

סיכומי הדיונים:

פרופ' מרדכי שני  יו"ר הועד המנהל, מנהל מכון גרטנר           

 

הרב שבתי רפפורט  ראש ישיבת ההסדר "שבות ישראל" באפרתה              

 

פרופ' משה רוח מנהל המרכז הרפואי  "רמב"ם"          

 

פרופ' אליק אבירם המנהל המדעי, המכון הלאומי לחקר שרותי

הבריאות ומדיניות הבריאות, תל-השומר           

בעבר: המנהל הרפואי של מכבי שרותי בריאות    

 

פרופ' אבינועם רכס יו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י     

 

ד"ר ארנה טל מנהלת האגף למדיניות טכנולוגית רפואית     

משרד הבריאות          

 

מידד גיסין יו"ר צב"י - צרכני בריאות ישראל          

 אתי פרץ יו"ר ארגון עובדים סוציאליים וחברת מועצת הבריאות       

 

של השחקנים השונים במערכת

ד"ר קרני ז'בוטינסקי רובין נציבת קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 

חזור