מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
פרום צדק חברתי 2007-2008 גירסה להדפסה

  תוכנית "צדק חברתי" לשנת תשס"ח 2007/8

להלן תוכנית ההרצאות שהתקיימו

 

תאריך

נושא

מרצים

סיכום פגישה

6.11.2007

לידת אח תורם לפי הזמנה: אבחון גנטי טרום השרשתי ואתיקה משפחתית בגרמניה וישראל.

 דר' יעל השילוני-דולב

גב' שירי שקדי

סיכום פגישה

4.12.2007

 

חובת הרופא לדווח על מטופלים החולים במחלות שמסוכנות לנהיגה

דר' קובי פלג

 

8.01.2008

האם קיים סיכון קביל?

דר' אלי שטרן

סיכום פגישה

5.02.2008

שוויוניות לעומת אפליה מתקנת בבריאות

דר' עפרה קלטר

דר' ניהאיה דאוד

עו"ד מאיה פלד-רז

סיכום פגישה

4.03.2008

תפישת השיוויוניות בשירותי הבריאות בהיבט הסטורי-מחשבות על התפתחות מושג השיוויון בבריאות ביישוב היהודי בא"י

פרופ' שפרה שוורץ

 

6.05.2008

ניתוח קיסרי לפי דרישת היולדת

דר' גלית הירש

גב' שרהלי גלסר

דר' ישראל הנדלר

גב' אן שוהם


3.06.2008

חיסון נגד וירוס הפפילומה (סרטן צוואר הרחם)

פרופ' יוסף מנצ'ר

דר' סיגל סדצקי


 1.07.2008 דילמות אתיות בתהליך המחקרי על רקע התענינות התקשורת

גב' שרהלי גלסר

דר' ליאת לרנר-גבע

דר' סיגל סדצקי

מרים עין דור-ריפתין

דן אבן 

 


 חזור