מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
פורום צדק חברתי 2008-2009 גירסה להדפסה

תוכנית "צדק חברתי" לשנת תשס"ח 2008/9

 

"מחשבה נוספת על שירותי הבריאות שמחוץ לסל- האם יש לכך הצדקה אתית".

 

העונה העשירית של התוכנית, מאורגנת על ידי היחידה למדיניות גנטית וביו-אתיקה, שבמכון גרטנר, במסגרתה נערכים מפגשים חודשיים בין אקדמאים ואנשי מקצוע ממוסדות שונים בארץ, העוסקים בתחום הבריאות ובתחומים משיקים. 

בכל מפגש מתקיימת הרצאה בנושא אחר, אשר דנים בה בסוגייה רפואית-חברתית-אתית-משפטית. השנה, יועלו לדיון סוגיות הנוגעות לעבודתם של חוקרים בתחום הבריאות.

 

 

תאריך 

מרצים  

 נושא     

 סיכום

 4.11.2008

 פרופ' פול הנסן

 ד"ר עפרה גולן

קריטריונים להבחנה בין סוגי שירותי

בריאות והשקלול ביניהם

 

 

 

 2.12.2008  פרופ' פול הנסן

 ד"ר עפרה גולן

הקריטוריונים הערכיים לתעדוף

טכנולוגיות רפואיות ובקביעת המשקלות

היחסיים של כל אחד מהם.

 
 3.02.2009

 

 ד"ר בועז לב

 

רפואה מונעת  
 26.02.2009

פרופ' מרק קלרפילד

ד"ר איריס רוסלי

 מחשבה נוספת על השרותים הגריאטריים

שמחוץ לסל-האם יש לכך הצדקה אתית"

 
31.03.2009

פרופ' מנחם פיינרו

ד"ר שלמה זוסמן 

על רפואת שיניים 

   

 

 

 5.05.2009

 ד"ר מוטי מרק

גב' אתי פרץ

 בריאות הנפש  
 2.06.2009  ד"ר אלעד שיף  רפואה משלימה  

 

 

 

 חזור