מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות-נסגר ב-31.12.2020 גירסה להדפסה

מנהל

פרופ' יהושע שמר

 

רקע

המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשרותי הבריאות הוקם בתחילת שנת 1998, כחלק ממכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, המסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר אוניברסיטת תל אביב. תשתית המרכז הונחה ב"יחידה להערכת טכנולוגיות רפואיות" שפעלה במסגרת מכון גרטנר משנת 1992.

 

ה"אני מאמין" של המרכז

טכנולוגיות רפואיות יש לנהל באופן שיטתי ומדעי המשלב שיפוט הגיוני ושכל ישר.

 

לפרקים נבחרים מהספר "ניהול טכנולוגיות רפואיות", בעריכת פרופ' שמר.

  

יעדים ומטרות

 • להוות גוף מחקר לאומי בתחום הערכת טכנולוגיות בשרותי הבריאות
 • להמליץ על סדרי עדיפויות לאומיים במערכת הבריאות
 • לחקור, לזהות ולבחון כלים חדשים להערכת טכנולוגיות רפואיות, לצורך קביעת קדימויות במערכת הבריאות, תוך התייחסות להיבטים קליניים, ארגוניים, חוקיים, אתיים, חברתיים וכלכליים
 • לסייע בתהליכי קבלת החלטות למשרד הבריאות בכלל ולמנהל הטכנולוגיות והתשתית בפרט
 • לקדם את המחקר, ההוראה והחינוך בתחום הטכנולוגיות בשירותי הבריאות
 • לקיים קשרי גומלין ושיתוף פעולה עם מרכזים העוסקים בטכנולוגיות רפואיות ברחבי העולם


תחומי המחקר

 • הקמת תשתית להערכה כלכלית הולמת של טכנולוגיות רפואיות

 • הערכת מגמות, דפוסי הטמעה של טכנולוגיות רפואיות וטכנולוגיות עתירות ממון
 • חיזוי טכנולוגיות - זיהוי ואיתור טכנולוגיות רפואיות מפציעות וחדשניות
 • תמיכה בעיצוב המדיניות בנושא ניהול טכנולוגיות רפואיות
 • בחינת היבטים מקצועיים וערכיים בהערכת טכנולוגיות רפואיות 

 

תיאור הפעילות

 • איסוף נתונים אפידמיולוגיים על טכנולוגיות רפואיות בארץ ובעולם
 • איסוף מידע מקצועי באמצעות סקירת הספרות, המדיה האלקטרונית והתכתבות עם גורמים יעוציים שונים
 • הערכת צרכים של שימושים ומשאבים לצורך ניהול טכנולוגיות
 • פיתוח מודלים בתחומי המחקר של המרכז: הערכת צרכים, הטמעת טכנולוגיות, הערכה כלכלית ועוד 
 • יצירת קשרים לצורך בחינת פעילות בנושא ברחבי העולם וכבסיס להתייעצות בינלאומית

 

הרכב הצוות

צוות החוקרים הוא רב-תחומי וכולל חוקרים בתחום הרפואה, האפידמיולוגיה, בריאות הציבור, פרמקולוגיה, סיעוד ומידענות.

 

לצוות המרכז

 

למחקרי היחידה


צור קשר

 

חזור