מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
הגדרת המונח טכנולוגיות רפואיות גירסה להדפסה
 

הגדרת טכנולוגיות רפואיות, כפי שנקבעה לראשונה ב-1976 היא: "תרופות, מכשירים, גישות אבחנתיות וטיפוליות - כלליות וכירורגיות וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול".   Office of Technology Assessment (OTA), 1976. לאור התקדמות הרפואה, המדע והטכנולוגיה הורחבה ההגדרה כדלקמן:

 "תרופות, אביזרים, גישות אבחנתיות וטיפוליות - כלליות וכירורגיות וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול, פרוצדורות וציוד רפואי לשימושו של הפרט או תשתית למרכזים רפואיים (כולל מערכות מידע)".

 

חזור