מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות גירסה להדפסה

ניהול טכנולוגיות רפואיות

 

עורך ראשי: פרופ' יהושע (שוקי) שמר

ריכוז: בולדור נגה, MPHA

 

הקדמה (בעריכה)

 

חלק ראשון

ד"ר זיבצנר מירי, לבון אלזה. הערכת טכנולוגיות רפואיות - סקירה היסטורית

ד"ר טמיר אורלי. הערכה רפואית של טכנולוגיה ברפואה (בעריכה)

ד"ר עבדי-קורק יפעת, ד"ר הורוביץ עינב. הערכה כלכלית של טכנולוגיות רפואיות (אנגלית)

וולינסקי תמר. היבטים חברתיים, כלכליים ופוליטיים בעולם של הערכת טכנולוגיות (אנגלית)

ד"ר זיבצנר מירי. כנסי הסכמה

ד"ר טל ארנה. חיזוי טכנולוגיות רפואיות

 

חלק שני

בולדור נגה. מערכת הבריאות בישראל וטכנולוגיות רפואיות בעידן חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ד"ר טל ארנה. הערכת טכנולוגיות בבתי חולים (בעריכה)

ד"ר בן ציון יצחק (צחי). תהליך הערכת טכנולוגיות רפואיות בקופת חולים לאומית (אנגלית)

 

נושאים מיוחדים

ד"ר טמיר אורלי. תרופות למחלות נדירות (בעריכה)

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשרותי הבריאות, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות. תאריך פרסום ראשוני: יוני, 2013