מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרקים בספרים - Chapters in Books גירסה להדפסה

 

Machluf Y, Navon A, Yona A, Pirogovsky A, Palma E, Tal O, Ash N, Cohen A, Chaiter Y. From a quality assurance and control system for medical processes, through epidemiological trends of medical conditions, to a nationwide health project. In Quality Control Book 1, Modern Approaches to Quality Control 2011, Chap.14, p 259-282.

 

Applbaum Y. Tal O. Who is Accountable? The Never-ending “Perpetuum”
In: Improving health and health care: who is responsible? who is accountable?  Ed. by B.Rosen, A.Israeli, S. Shortell. NIHP, 2010 p: 395-403.

 

 

Shemer J. Telescoping the Future in Health Practice – Physicians Attitudes in the 21st Century. In:  Health Systems: Are We in a Post Reform Period

The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, Israel  pp.595-605, 2008.

 

Shemer J. Introduction: Will We See the Decline of Doctoring in the 21st Century? In:  Health Systems: Are We in a Post Reform Period?

The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, Israel  pp.441-443, 2008.

 

Shemer J, Shoenfeld Y. Diabolical, Haunting Terror - Here and Now.

In: Terror and Medicine. Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, pp. 15-16, 2003.

 

Shemer  J , Shapira SC. Terror and Medicine - The Challenge.

In: Terror and Medicine. Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, pp. 17-23, 2003.

 

Shapira SC, Shemer J. The Medical Management of Terror Attacks.

In: Terror and Medicine. Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, pp. 43-50, 2003.

 

Shapira SC, Shemer J, Oren M. Hospital Management of a Bioterror Event.

In: Terror and Medicine. Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany, pp. 51-54, 2003.

 

Shemer J. Introduction: Will We See the Decline of Doctoring in the 21st Century? In:  Health Systems: Are We in a Post Reform Period?

The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, Israel  pp.441-443, 2008.

 

  

Stein M, Shemer J.  Emergency Medicine Array Combating a Terrorist  Attack with Mass Casualties in a Populated Area. In: Injury in Israel. The  Hebrew University Magnes Press, Jerusalem, pp. 264-273, 2002.

 

 Back

חזור