מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים 2000 Publications גירסה להדפסה

Siebzehner MI, Consensus statement on prevention and treatment of osteoporosis. IMAJ. 2000 May;2(5):397-401

 

Shani S., Shemer J. Role of the pharmacist in a modern health care system. Harefuah, 138 (4): 327 – 330, 2000. (Hebrew)

שני ש., שמר י. תפקיד הרוקח במערכת בריאות מודרנית. הרפואה: 138, (4) 327-330, 2000.

 

Shapira SC, Shemer J. Learning life saving skills on newly deceased. Harefuah, (2000) 138; 8:658-660.(Editorial). (Hebrew)


שפירא שח, שמר י. לימוד פעולות מצילות חיים על גופות. הרפואה: 138, 8: 660-658, 2000(מאמר מערכת).


Shemer J. Consensus conference as a tool for national health services policy: the case for osteoporosis. IMAJ 2000; 2:375-376.


Morginstin T, Shani S, Shemer J. Herceptin. Harefuah, 138 (6): 459 - 464, 2000. (Hebrew)

מורגנשטיין ט, שני ש, שמר י. הרצפטין. הרפואה: 138, (6) 459-464, 2000.

 

Livny S, Hammerman A, Shani S, Shemer J. Israel hospital pharmaceutical services: a national survey. Harefuah. 138 (6): 828-831, 2000. (Hebrew)

לבני ס, המרמן א, שני ש, שמר י. שירותי הרוקחות בבתי-החולים בישראל. הרפואה 138, (6), 828-831, 2000.

 

Shani S, Siebzehner MI, Luxenburg O, Shemer J. Setting priorities for the adoption of health technologies on a national level – the Israeli experience. Health Policy, 54 (2000) 169-185.

 

Gofrit ON, Shemer J, Leibovici D, Modan B, Shapira SC. Quaternary Prevention: A new look at an old challenge. IMAJ (2000) 7:498-500.


Lavy T, Haran B, Shemer J, Shani S. Regulation of Natural Medicines in Israel and Abroad. Harefuah, 139: 339-344, 2000. (Hebrew)

לביא ט, הרו ב, שמר י, שני ש. רישוי ופיקוח של מוצרי מרפא טיבעיים בישראל ובעולם. הרפואה: 139, 339-344 , 2000.

Back

חזור