מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים 1997-1999 Publications גירסה להדפסה

Shapira SC, Shemer J.  Management of multicasualties event in the hospital. Harefuah, 132: 296-300, 1997. (Hebrew)

שפירא ש.ח, שמר י. ניהול ארוע רב-נפגעים בבית החולים. הרפואה 132: 59-63, 1997.


Ashkenazi I, Shemer J. Smoking habits of young Israeli soldiers. Harefuah, 132: 502-507, 1997. (Hebrew)

אשכנזי י, שמר י.  הרגלי עישון בקרב צעירים המשתחררים מצה"ל (1980-1995).  הרפואה 132: 502-507, 1997.

Grotto I, Mandel I, Ashkenazi I, Shemer J. Epidemiological characteristics of outbreaks of diarrheal diseases and food poisonings in the IDF in the period of 1978-1995. Harefuah, 133: 255-264, 1997. (Hebrew)


גרוטו א, מנדל י, אשכנזי י, שמר י. האפידמיולוגיה של התפרצויות שלשול והרעלות מזון     בצה"ל בשנים 1978-1995. הרפואה, 133: 255-264, 1997.

Stein M, Shemer J. Urban mass casualty terrorist incident: systematic management approach. Harefuah, 132: 300-304, 1997. (Hebrew)

 

שטיין מ, שמר י. אירוע רב-נפגעים חבלני במרכזי אוכלוסין – התמודדות המערכת. הרפואה, 132: 300-304, 1997.

 Heruti RJ, Stein M, Barel V, Shemer J. Trauma registry - the concept and its application in Israel. Harefuah, 133: 155-160, 1997. (Hebrew)


חרותי רי, שטיין מ, בראל ו, שמר י. מערכת רישום טראומה - הרעיון ויישומו במדינת ישראל.   הרפואה 133: 155-160, 1997.

Shemer J, Siebzehner MI, Notzer N. A medical technology assessment course. Academic Medicine, 72: 432, 1997.

 

 Givon U, Siebzehner MI, Salai M, Chechick A, Horoszowski H, Shemer J.       Orthopedic ward policy in introduction of new types of total hip implants.
Harefuah,  133: 342-344, 1997. (Hebrew)

 

גבעון א, זיבצנר מ, סלעי מ, צ'צ'יק א, הורושובסקי ה, שמר י. ניתוח החלפה מלאה של מיפרק הירך - מדיניות מחלקות לאורתופדיה בהכנסת משתלים לשימוש. הרפואה, 133: 1997,342-344.

 

Shemer J. EDITORIAL: Total hip replacement: do we need to use the whole variety of implants ? Harefuah, 133: 367-368, 1997. (Hebrew)

 

שמר י. במת המערכת: ניתוחי החלפה מלאה של מיפרק הירך - האם אנו צריכים להשתמש בכל סוגי המישתלים ? הרפואה, 133: 367-368, 1997.

 

Ben-Abraham R, Stein M, Kluger Y, Paret G, Rivkind A, Shemer  J. ATLS course for surgery residents – should it be mandatory ? Harefuah, 133: 659-660, 1997. (Hebrew)

 

בן אברהם ר, שטיין מ, קלוגר י, פרת ג, ריבקינד א, שמר י. האם נחוץ קורס ה – ATLS למתמחים בכירורגיה? סקר דעת עמיתיהם הבכירים. הרפואה, 133: 659-660, 1997.

 

Ben-Abraham R, Stein M, Kluger Y,  Blumenfeld A, Rivkind A, Shemer J.        ATLS course in emergency medicine for physicians ? Harefuah, 132: 695-697, 1997. (Hebrew)

 

בן אברהם ר, שטיין מ, קלוגר י, בלומנפלד א,  ריבקינד א, שמר י.  קורס ATLS לרופאים שאינם עוסקים ברפואת חרום ? הרפואה, 132: 695-697, 1997.

 

Langevitz P, Livneh A, Zemer D, Shemer J, Pras M. Seronegative Spondyloarthropathy in Familial Mediterranean Fever. Seminar in Arthritis and Rheumatism, 27: 67-72, 1997.

 

Katz J, Barak S, Shemer J. Recurrent aphthous stomatitis. Harefuh, 134: 312-314, 1998. (Hebrew)


 כץ י, ברק ש, שמר י. אפתות חוזרות בחלל-הפה. הרפואה, 134: 312-314, 1998.


Ben-Abraham R, Apter S, Shemer J, Givon U. Stress fractures. Harefuah, 134: 321-326, 1998. (Hebrew)

 

בן אברהם ר, אפטר ש, שמר י, גבעון א. שברי מאמץ. הרפואה, 134: 321-326, 1998.


 Shani S, Shemer J. Viagra. Harefuah, 135: 26-29, 1998. (Hebrew)

 

שני ש, שמר י. ויאגרה. הרפואה, 135: 26-29, 1998.

 

Shemer J, Shoenfeld Y. EDITORIAL: Viagra – utility and risk. Harefuah, 135: 20-22, 1998. (Hebrew)

 

 שמר  י, שיינפלד י. במת המערכת: ויאגרה - האיכות והנזק. הרפואה, 135: 20-22, 1998.

 

Solberg Y, Nachtomi-Shick O, Shemer J, Alkalay M. Terror in Japan: mass-intoxication with the nerve-agent sarin. Harefuah, 135: 268-270, 1998. (Hebrew)     


זולברג י, נחתומי-שיק א, שמר י, אלקלעי מ. אימה ביפן: חשיפת המונים לגז עצבים. הרפואה, 135: 268-270, 1998.     

 

Shemer J. Editorial: The need for a post-marketing surveillance program in Israel. IMAJ, Vol. 1: 98-99, 1999.

 

שני ש, שמר י. משק התרופות בישראל. הרפואה, 137 (א-ב), 1-4, יולי 1999.

 

Back

 

חזור