מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים 1995 Publications גירסה להדפסה

Shemer J, Siebzehner MI. Health technology policy in Israel at a time of healthcare reform. In: Shemer J, Schersten T, editors. Technology Assessment in Healthcare - From Theory to Practice. Jerusalem: Gefen, 1995


Grotto I, Mandel Y, Ashkenazi I, Shemer J. Cholera. Harefuah 128: 380-385, 1995. (Hebrew)

גרוטו א, מנדלי, אשכנזי י, שמר י. כולרה. הרפואה 380-385: 128, 1995.

 

Shemer J. Editorial: ATLS Course in the Development of Trauma Care in Israel. Harefuah 128: 697-698, 1995. (Hebrew)

שמר י. במת המערכת: ATLS כמנוף לקידום נושא הטראומה בישראל.הרפואה, 128: 697-698 , 1995.

 

Leibovici D, Henig A, Shemer J, Shapira SC. Electrocution and Lightning Strikes - Pathophysiology and Treatment. Harefuah 129: 62-68, 1995. (Hebrew)

ליבוביץ ד, הניג א, שמר י, שפירא שח. התחשמלות ומכות ברק - פתופיסיולוגיה וטיפול. הרפואה, 129: 62-68, 1995.


Givon U, Shemer J, Siebzehner MI, Horoszowski H. Technology in need of assessment: Total Hip Arthroplasty. Harefuah 128: 578-582, 1995. (Hebrew)

גבעון א, שמר י, זיבצנר מ, הורושובסקי ה. החלפת מפרק הירך, סקירת הטכנולוגיה והצעות לפעולה. הרפואה, 128: 578-582, 1995.

 

Levi L, Knoler N, Feinsod M, Shemer J. Suggested clinical algorithm for the management of mild head injures in the emergency department. Harefuah 130: 45-48, 1995. (Hebrew)

לוי ל, קנולר נ, פינסוד מ, שמר י. המלצה להנחיה קלינית של דרך הטיפול בחבלת ראש קלה בחדר המיון. הרפואה 130: 45-48, 1995.

 

Shemer J, Shapira SC. Establishing of a nationwide trauma system in Israel. Harefuah 129: 526-528, 1995. (Hebrew)

שמר י, שפירא שח. הקמת מערך טראומה במדינת ישראל - עבר, הווה ועתיד. הרפואה, 129: 526-528, 1995.

 

Leibovich D, Shemer J, Shapira SC. Electrical injures - current concepts. Injury, 26: 623-627, 1995.


 


 

Back

חזור

 

.