מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים 1992-1994 Publications גירסה להדפסה

Leroith D,  Adamo ML, Shemer J, Lanau F, Shen-Orr Z, Yaron A, Roberts Jr. CT, Clemmons DR, Saeed Sheikh M, Shao ZM, Chen JC, Fontana J. Retinoic Acid Inhibits Growth of Breast Cancer Cell Lines: the Role of Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins. Growth Regulation, 3(1): 78 - 80, 1993.

 

Shemer J. and Herzog P. WHO`s 47th World Health Assembly Geneva, 2-12 May 1994. Harefuah 127:353 - 354, 1994. (Hebrew)

 

 שמר י, הרצוג פ. ישיבות העצרת של אירגון הבריאות העולמי ג'נבה, 12-2 במאי 1994. הרפואה, 127: 353-354, 1994.

 

 

 

Back

 

חזור