מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים Publications 2010 גירסה להדפסה

Horowitz E, Abadi-Korek I, Shani M, Shemer J. EQ-5Das a generic measure of health-related quality of life in Israel: reliability,validity and responsiveness. Isr Med Assoc J.2010 Dec;12(12):715-20.

 

Golan O, Hansen P, Kaplan G, Tal O. Health Technology Prioritization: Which criteria for prioritizing new technologies and what are their relative weights? Health Policy. 2010 Nov 9. doi:10.1016/j.healthpol.2010.10.012

 

 

Tamir O, Furman-Assaf  S,  Shemer J. Lifestyle modification – a behavioral and educational challenge. Harefuah, 2010; 149(10):650-1. (Hebrew)

 

טמיר א, פורמן-אסף ש,  שמר י. שינוי אורח חיים - אתגר ביישום, קושי בהתמדה. הרפואה, 2010; 149 (10):650-1.

 

Furman-Assaf S, Tamir O, Marom E, Arieli M, Shemer J. Counterfeit Drugs in Israel and Worldwide. Part II: The Extent of Occurrence and Impending Threats. Harefuah, 2010; 149(7):470-5. (Hebrew)

 

פורמן-אסף ש, טמיר א, מרום א, אריאלי מ,  שמר י. תרופות מזויפות בישראל ובעולם. חלק שני: הפצה של תרופות מזויפות ודרכי התמודדות עם התופעה. הרפואה, 2010; 149 (7):470-5.

 

Tamir O, Friedman N, Furman-Assaf S, Marom E, Arieli M, Shemer J. Counterfeit Drugs in Israel and Worldwide. Part I: The Extent of Occurrence and Impending Threats. Harefuah, 2010; 149(7):466-9. (Hebrew)

 

טמיר א, פרידמן נ, פורמן-אסף ש, מרום א, אריאלי מ,  שמר י. תרופות מזויפות בישראל ובעולם. חלק ראשון: היקף התופעה והסכנות הנובעות ממנה. הרפואה, 2010; 149 (7):466-9.

 

Wilf-Miron R, Galai N, Gabali A, Lewinhoff I, Shem Tov O, Lernau O, Shemer J.
Organizational Efforts to Improve Quality while Reducing Healthcare
Disparities: The Case of Breast Cancer Screening among Arab Women in Israel.
A Quality Improvement Article
. Qual Saf Health Care 2010;19: e36 originally published online June 17,2010.

 

דו"חות

 

לוקסנבורג א, וקנין ש. מכשירים רפואיים מיוחדים בישראל – תמונת מצב ודפוסי שימוש 2007-2009, דו"ח משרד הבריאות, אוקטובר 2010.

 

 

Chapters in Books:

 

Applbaum Y. Tal O. Who is Accountable? The Never-ending “Perpetuum”
In: Improving health and health care: who is responsible? who is accountable?
  ed. by B.Rosen, A.Israeli, S. Shortell. NIHP, 2010 p: 395-403.

 

שמר י. ניהול טכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות בישראל. בתוך: היבטים כלכליים וחברתיים במערכת הבריאות בישראל, בעריכת בן נון ג, מגנזי ר, ספטמבר 2010, פרק 4: עמ' 346-329.

 

חזור