מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
ספר ניהול טכנולוגיות רפואיות
כתבי עת מדעיים
ספרים
פרקים בספרים
דוחות מדעיים
פרסומים נוספים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פרסומים 2011 Publications גירסה להדפסה

 

עבדי-קורק י, שמר י. יישום HTA בקבלת החלטות בנושא מימון טכנולוגיות רפואיות. Medicine, גליון מיוחד בנושא סל התרופות 2012, דצמבר 2011, 10-12.

Abadi-Korek I, Shemer J. HTA implementation in a decision making on health technology funding. Medicine, Special issue in medicine basket 2012, December, 10-12. (Hebrew)

 

עבדי־קורק י, שמר י. ניתוחים בסיוע רובוט - נקודת אל חזור? הרפואה,  150 (9), 719-720, ספטמבר, 2011.

 

שיינפלד י, שמר י, קרן ג. עתיד הרפואה בישראל, הרפואה, 150(8), 624, אוגוסט 2011.

Shoenfeld Y, ShemerJ, Keren G. The future of medicine in Israel. Editorial. Harefuah, 150(8). 624, August, 2011 (Hebrew)

 

טל א. הערכת טכנולוגיות רפואיות – שימוש בלוגיסטיקה מתקדמת כמאיץ להגברת איכות. לוגיסטיקה במערכות בריאות, 2011, 8(1), 17-20.

Tal O. Health Technology Assessment- making use of logistic improvement as a stimulus to promote quality. Logistics in health care 2011;8 (1)17-20. (Hebrew)

 

טל א, חקק נ. השוואות בינלאומיות כמתודולוגיה לקבלת החלטות בבריאות. לוגיסטיקה במערכות בריאות. כרך 8 (1):12-16, 2011.

Tal O. Hakak N. International comparison as a methodology for decision making in healthcare. Logistics in health care 2011;8(1):12-16 (Hebrew)

 

עבדי-קורק י, שמר י. רפואה מותאמת אישית ורפואה. הרפואה: 150: 2-3, מאי 2011.

 Abadi-Korek I, Shemer J. Personalized medicine and Medicine. Harefuah; 150: 2-3, May 2011 (Hebrew).

 

 טל א. חיזוי טכנולוגיות רפואיות – מבט אל העולם. הרפואה; 150: 185-189, פברואר 2011.

 Tal O. Forecastigs medical technologies – a global overview. Harefuah 2011; 150: 185-189 (Hebrew).

  

וקנין ש, עבדי-קורק י, מרום א, שמר י, לוקסנבורג א. תמונת מצב הרפורמה של תרופות ללא מרשם לשיווק כללי בישראל – שנתיים לאחר יישומה. הרפואה, 150: 4-8, ינואר 2011.

 Vaknin S, Abadi-Korek I, Marom E, Shemer J, Luxenburg o. The over the counter drugs reform in Israel – Two years later. Harefuah 2011; 150 :4-8 (Hebrew).

 

 עבדי-קורק י, וקנין ש, מרום א, שמר י, לוקסנבורג א. תרופות ללא מרשם לשיווק כללי – עידן חדש בישראל. הרפואה;  150: 29-32, ינואר 2011.

 Abadi-Korek I, Vaknin S,  Marom E, Shemer J, Luxenburg o. Over the counter drugs –A new are in Israel. Harefuah 2011; 150 :29-32 (Hebrew).

 

פרסומים נוספים:

 

שליש י, זיבצנר מ. אושר - מהמושג לתיאוריה. על סף, העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בשראל, 12: 3-7, יוני 2011.

 

Shalish Y & Siebzehner M.I. (2011). Reviewing Happiness from definition to Theory. AL-SAF. 12, 3-7.

 

Chapter in book: 

 

Machluf Y, Navon A, Yona A, Pirogovsky A, Palma E, Tal O, Ash N, Cohen A, Chaiter Y. From a quality assurance and control system for medical processes, through epidemiological trends of medical conditions, to a nationwide health project. In Quality Control Book 1, Modern Approaches to Quality Control 2011, Chap.14, p 259-282.

 

חזור

 

Back